×

Zpráva s varováním

Abyste mohli vyplnit tento formulář, musíte se přihlásit nebo registrovat.

Do soutěže se přijímají povídky rozsahu nejvýše 45.000 znaků (včetně mezer!).

 1. Povídku odešlete z níže umístěného formuláře,
 2. Po odeslání vám dorazí potvrzovací email.
 3. Odesláním povídky či jiného materiálu přes tento formulář, SOUHLASÍTE (i případní spoluautoři) s podmínkami uvedenými na této stránce!

Nesmí se jednat o práce již publikované, k publikování chystané či obeslané v jiných soutěžích. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Práce musí být v českém nebo slovenském jazyce a musí obsahovat erotiku či romantiku ať už hetero, gay nebo lesbického zaměření. Téma je libovolné. Automaticky vyřazujeme povídky obsahující guro, pedofilii, sex se zvířaty, extrémní ponižování, čistý popis sexu bez příběhu. Práce, které nebudou odpovídat gramatikou, formátováním nebo obsahem běžnému standardu budou též automaticky vyřazeny. Práce k úpravě nevracíme ani ji neumožňujeme! Povídky posílejte ve formátech doc, docx, txt, odt. V jiných formátech nebudou povídky/básně přijaty. Pokud jsou obsahem povídky i obrázky, doporučujeme Vám vyžádat si písemný souhlas autora s otištěním (stačí email). Všichni porotci práce bodově ohodnotí v kategoriích:

 • Originalita
 • Sex/vztahy/jiskření
 • Čeština/Slovenština (gramatika i použití jazyka)
 • Styl a charaktery
 • Příběh a logika

Slovenští porotci budou pravopis českých povídek konzultovat s českými a naopak. Prvních sedm povídek, které získají dostatečný počet bodů budou zveřejněny v Armigerském sborníku. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo (nikoliv povinnost) na jedno bezplatné otištění povídky.

Uzávěrka je do 31. 1. 2018.


Podmínky:

 1. V případě, že můj text či jiný zaslaný materiál (povídka, článek, obrázek, fotografie, recenze) bude zveřejněn v tištěném Armigerském sborníku, v tištěném Fujoshi magazínu (či jejich elektronických verzích), souhlasím s tím, že mi nebude poskytnuta žádná autorská odměna, pokud nebude dohodnuto jinak. Souhlas k užití v rámci výše uvedených tiskovin je odesílatelem poskytován bezúplatně.
 2. Zasláním obrázků nebo textu potvrzuji, že:
  • jsem autorem dodaných obrázků (fotografií), textu a že jsou původní,
  • zveřejněním dodaného materiálu (povídka, článek, obrázek, fotografie, recenze, či jiný text) ve výše uvedených tiskovinách nevznikne nakladatelství Eva Skopalová - Armiger, žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii, obrázku či v textu zobrazeny, uvedeny,
  • zveřejněním fotografií, obrázků (textu) v Armigerském sborníku či magazínu Fujoshi, nebo v jiných médiích nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
 3. Pro případ, kdy nakladatelství Eva Skopalová – Armiger fotografii, obrázek (text) užije, uděluji nakladatelství Eva Skopalová – Armiger, nevýhradní licenci k užití této fotografie, obrázku (textu) ke všem způsobům jejich užití, včetně využití v reklamě na Armigerský sborník a Fujoshi magazín a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Beru na vědomí, že nemám právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázků (textu) je nakladatelství Eva Skopalová - Armiger oprávněno užít obrázek (text) vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byly odevzdány), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého jejich úpravou a jinou jejich změnou, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je nakladatelství Eva Skopalová - Armiger oprávněno dílo (obrázek či text) upravovat a jinak měnit.
 4. Nakladatelství Eva Skopalová - Armiger si vyhrazuje právo (nikoliv povinnost) zaslané materiály (ne)zveřejnit.

Odesláním tohoto formuláře stvrzuju svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.