So, 29/04/2017 - 18:09
5

poradí
zapírat
výkres
kaluž
motyka

 „Je to čarodějnice! Na hranici s ní!“ volal dav, vybavený holemi, motykami a pochodněmi. Nemělo cenu zapírat. Ani se obhajovat. Nebyl nikdo, kdo by se jí zastal. Poradit si musela sama. Dlouhou sukni si při útěku přidržovala u pasu a těžce dýchala. Nevnímala studená chodidla, smáčená  v ledových kalužích, které jí stály  v cestě. V lese znala každou větev, každý strom, každou rozkvetlou hlavu bílých sasanek. Míjela ruiny opuštěných domů, jejichž majitelé nikdy nespatřili stavební výkresy. Vítr lomcoval okenicemi a pak se vrhl na černé husté vlasy, aby je vehnal do unavené tváře. Věřila, že uteče. Ale: „Tady jsi, čarodějnice!“