lin
St, 25/01/2017 - 16:22
3

Výcvik
šatnářka
smalt
stavba
držet

Ďakoval otcovi že ma nútil prejsť bežeckými výcvikom, ktorý tak nenávidím.

Predo mnou sa týčila vysoká stavba ako záchranný bod, len k nej dobehnúť. Umelecké centrum, moja záchrana. Vletel som dnu cez otvorené dvere.

„Čo sa deje.“

Vykríkla  prekvapená šatniarka.

Lapal som po dychu. Prenasledovatelia to nevzdali, blížili sa k budove rozhodnutí získať čo im uniklo. Dve silné ruky ma pritiahli k sebe, držali ma tak pevne.

„Máš problém Teo?”

Ten hlas bol ako elektrický prúd čo mi prechádzal žilami, hlboký a tak zmyselný.

Woren učil hrnčiarstvo dnes mal smaltovanie. Srdce sa mi rozbúšilo. V jeho objatí som v bezpečí.