Děvky a gladiátoři se možná líbají – Kapitola 32

Přidal/a: Vara, dne: 26 Črv 2020 - 10:23 v kategorii: Klasika (18+)

Při odjezdu z vesnice se jim postaví do cesty několik ozbrojených mužů. Působí dost zuboženě. Mávají obnaženými meči, ale v očích se jim usadil strach. Masakr na Posvátné hoře je příliš zasáhl. Nejsou si jisti, zda muž na šíleném koni není náhodou démon, kterého vyvolaly knězovy modlitby. Každopádně se tak tváří.Vlk a stín - Kapitola 4

Přidal/a: Adeen, dne: 25 Črv 2020 - 20:40 v kategorii: Klasika (18+)

Kapitola IV. – Rokle a déšť

 

Nebyl zvědavý na to, jestli princi takové sny zdají každou noc. Nebo byl?Vlk a stín - Kapitola 3

Přidal/a: Adeen, dne: 21 Črv 2020 - 21:11 v kategorii: Klasika (18+)

Kapitola III. – Měsíc a sny

 Děvky a gladiátoři se možná líbají – Kapitola 31

Přidal/a: Vara, dne: 18 Črv 2020 - 10:05 v kategorii: Klasika (18+)

Černý hřebec tančí na mrtvých tělech, zjankovatělý zuřivostí svého jezdce. Ačkoli by normálně na člověka nešlápl a z umrlých by měl instinktivní hrůzu, podvolil se nenávistné vůli muže na svém hřbetě. Arnwald se opět po dlouhém čase opájí krví. Znovu se v něm probudila touha zabíjet, kterou do něj kdysi vtloukli římští otrokáři. Rozhání se kolem sebe mečem jako bůh války. Po jeho čepeli pomalu stékají rudé stružky.Vlk a stín - Kapitola 2.

Přidal/a: Adeen, dne: 17 Črv 2020 - 16:19 v kategorii: Klasika (18+)

Kapitola II. – Král okamžiku

 Prostředník - Kapitola 15 - Králova maska

Přidal/a: Shiw of the Shadows, dne: 14 Črv 2020 - 00:13 v kategorii: Klasika (18+)

Jako rány osudu dopadaly na Elmo další a další dávky plamenů, zatímco rozčílení draci svými ocasy a prackami ničili honosné stavby království, které zde stálo po mnoho jar. Zvony hlásající útok již umlkly.Vlk a stín - Kapitola 1

Přidal/a: Adeen, dne: 12 Črv 2020 - 10:00 v kategorii: Klasika (18+)

Kapitola I. – Dohoda smrti

 Vlk a stín

Přidal/a: Adeen, dne: 12 Črv 2020 - 09:37 v kategorii: Klasika (18+) | Série

On, jeden z posledních z klanu Vlků, nebezpečných lovců, unavený životem. A on, princ, jenž se stal pro svoji rodinu pouhým stínem. Stínem, který zmizí s posledními paprsky zapadajícího Slunce. Dostal úkol ho zabít.

Fantasy
princ, bojovníci

Prostředník - Kapitola 14 - Klid před bouří

Přidal/a: Shiw of the Shadows, dne: 9 Črv 2020 - 12:25 v kategorii: Klasika (18+)

Bílý had se hbitě propletl mezi stromy a skrz kořeny a mířil ke svému domovu. Plazil se už několik únavných hodin. Na černé půdě vynikal a byl příliš snadnou kořistí. Kdyby jeho oči nežhnuly stejně žlutě jako plameny. Stejně žlutě, jako královy Erunerovy. Byl to jeho posel.Děvky a gladiátoři se možná líbají – Kapitola 30

Přidal/a: Vara, dne: 6 Črv 2020 - 21:21 v kategorii: Klasika (18+)

Knězovo žalostně vyzáblé tělo halí slavnostní bílé roucho. V ruce třímá dlouhý, hrozivě vyhlížející obětní nůž. Cosi vyštěkne autoritativním hlasem a oba strážci k němu Marca přivlečou. Ani tentokrát se jim nebrání. Kráčí vstříc své smrti odevzdaně jako jehně na porážku. Kněz na Marca zírá. Ani síla drog neotupila osten jeho smrtelné nenávisti. Dýka v ruce se mu nepatrně zachvěje. „Už se nemůžu dočkat, až ti ji vrazím hluboko do těla!“ drtí slova mezi zuby.