So, 01/08/2015 - 00:02
13

Ako som sa dostal sem? Rozhliadam sa po tmavej cele. Vôbec tu nie je príjemne. Tak za prvé je tu tma. Nemám rád tmu. Za druhé je tu hrozný smrad. A za tretie je tu zima. Posledné na čo si spomínam sú modro-strieborné oči a šepkané ospravedlnenie. Chcem vstať a preskúmať to tu bližšie, možno existuje cesta von. Niečo mi bráni v pohybe. Okolo krku sa mi ovíja reťaz, ktorá je pripevnená k stĺpu, o ktorý sa opieram. Čo to má znamenať? To si zo mňa spravili psa? Rýchlym pohľadom si kontrolujem ruky. Vidím okovy. Trhnem rukami nahor. Sakra. To bolí. Reťazou sú spojené s tými, ktoré mi pútajú nohy. Panikárim. Chcem byť slobodný. Čo najďalej od tohto miesta. Zápästia i členky si rozodieram do krvi. Krk na tom nie je o nič lepšie. Stále nevzdávam svoj boj o slobodu. Má to jednu výhodu, už mi nie je taká zima. Napriek panike, smradu, ktorý je tu prítomný zacítim nový pach. Zastavím márnu snahu a sústredím sa. Čo to je? Snažím sa rozšifrovať tento nový podnet. Dezinfekcia, lieky. Doktor. Po uvedomení si tohto faktu sa celý rozklepem. Strach mi úplne zatemňuje myseľ. Nevnímam bolesť, ktorú si spôsobujem sám. Vidím obrysy postavy v bielom plášti. Blíži sa ku mne. Musím sa skryť. Nesmie ma tu nájsť. Pritisnem sa k stĺpu, ku ktorému som pripútaný. Skrčím sa čo najviac to ide. Roztrasene čakám. V ústach mám sucho. Srdce mi divoko tepe až v krku. Snažím sa zadržiavať dych. No nejde mi to. Ochromený strachom je rýchle plytké dýchanie to jediné čo zvládnem. Už mi je jasné, že osoba o mne vie. Myslím, že budem zvracať. Očami rozšírenými strachom sledujem každý pohyb postavy v bielom plášti. Toto nie je dobré. Ešte viac sa snažím zmenšiť. Zúfalo si želám byť neviditeľný.

„Si mŕtvy...mŕtvy...“ opakujem dookola.

„Zabil som ťa.“ ďalší pokus o zahnanie toho preludu.

„Videl som ťa zomrieť. To ja... si mŕtvy...mŕtvy.“ nevzdávam to.

„Nie, nie, nie....“ divoko krútim hlavou.

Doktor sa stále viac približuje.

„Nesiahaj na mňa!“ vykríknem.

Vzopriem sa a osoba v bielom plášti letí na druhý koniec cely. Vyčerpane sa zveziem na tvrdú a studenú zem.

U RIADITEĽA

„Kam ste ho dali?“ snaží sa Nick dopátrať pravdy.

„Je proti predpisom prezradiť vám jeho umiestnenie.“ odpovie riaditeľ.

„Pane, bol označený za nebezpečného. To on nie je.“ pokračuje Nick v obhajobe.

„Aspoň mi povedzte, kde sú jeho zvieratá.“ žiada agent.

Dvere  sa otvárajú. Vchádza žena v ružovom klobúku a s ňou potlčený lekár.

„Prosím, doktor Sarajono, podajte hlásenie.“ vyzve doktora žena.

„Riaditeľ, pane. Bol som poverený vykonať prehliadku potenciálne nebezpečného objektu označeného ako Moon.“

Nickovo zalapanie po dychu vôbec nevyrušuje doktorov profesionálny hlas.

„Prehliadka nebola vykonaná. Objekt nie je pri zmysloch. Nereaguje na oslovenie ani nevyzerá, že vníma slová, ktoré sú prehovárané smerom k nemu. Nedá sa k nemu priblížiť bez ohrozenia na zdraví a živote. Je mu znemožnené používať fyzickú silu ale jeho mágia je stále nebezpečná. Zatiaľ nevykazuje známky zvieracej premeny pozorované a popisované v predchádzajúcich hodinách.“ končí doktor svoje hlásenie.

„Keďže sa objekt javí ako nebezpečný bude povolaný krotiteľ.“ uzaviera žena.

„Madam Kogua nie je pravda, že je nebezpečný....“ skúša Danteho hájiť Nick.

„Vy,“ skočí mu madam do reči, „môžete byť rád, že nevyvodzujem dôsledky aj voči vám. Vraj nie je nebezpečný? Necháte nebezpečné magické zviera voľne sa pohybovať medzi nevinnými deťmi. Okrem toho, viem, že napadol študentov. Medzi nimi bol aj môj synovec študent Keigo Kogua. A vy ste so stretu s ním tiež  nevyšiel bez zranení. Takže nechcem počuť nič o tom, že to nie je nebezpečné. Bude sa postupovať presne tak ako som povedala. Teda podstúpiť výcvik pod krotiteľom a do spoločnosti lovcov môže byť prinavrátení až potom čo bude to zviera skrotené a nebude ohrozovať životy nevinných detí. Dnes sa úplne nevhodne správal k mladej dáme, ktorá bola členom jeho skupiny počas dnešného testu. Okrem toho patrí do väzenia za jeho správanie. Urážka a útok na člena spoločnosti lovcov v mojom postavení je ako viete vážny priestupok. “

Riaditeľ naznačuje svojmu najlepšiemu agentovi aby zostal ticho a nezhoršoval už tak dosť zlú situáciu.

„Agent Holden opusťte miestnosť.“ vyzve ho riaditeľ.

Nick odchádza a zatvára za sebou dvere.

 „Madam je to nutné? Ten chlapec naozaj nepredstavoval nebezpečenstvo pre svojich spolužiakov. Navyše bol pod dohľadom nášho najlepšieho agenta. On zabezpečuje jeho výcvik a vyučovanie.“ snaží sa dostať Danteho do Nickovej starostlivosti.

„Bol ohrozený život môjho synovca. To nemienim tolerovať. Rovnako to nebudú tolerovať ani rodiny ostatných detí, ktoré navštevujú vašu akadémiu. Od zajtra objekt nastúpi tréning pod dohľadom krotiteľa. Teraz ma ospravedlňte, navštívim synovca.“ madam Kogua je rozhodnutá neustúpiť.

NICK

Najlepší agent organizácie sa dlhými krokmi náhli do podzemia hradu akadémie.

„Nick stoj!“ kričí na agenta Sebastián.

„No tak Nick počkaj!“ pripája sa k nemu prosebne Mike.

Nick zastaví a čaká čo mu chcú povedať.

„Kam ideš?“ pýta sa Sebastián.

„Dole do žalárov.“ odpovedá rýchlo Nick.

„No tak Nick neblbni. Takto mu nepomôžeš,“ presviedča ho Sebastián, „vieš aký je protokol, vieš aké sú zákony. Navyše ak sa stratíš v žalároch tak mu nepomôžeš už vôbec. Musíme vymyslieť plán a ísť na to úplne inak. Musíme ich presvedčiť, že nie je nebezpečný.“

„Tak čo navrhuješ?“ pýta sa nervózny agent.

„Poďme najskôr ku mne do bytu. Tam vymyslíme plán.“ Sebastián odvádza Nicka od jeho úmyslu hľadať Danteho.

Traja muži prechádzajú cez trávnaté plochy okolo hradu a smerujú k Sebastiánovmu bytu. Všetci sú zamĺkli, zahĺbený vo svojich vlastných myšlienkach.

„Takže zhrňme si čo vlastne vieme.“ vyzýva zvyšných dvoch Sebastián.

„No, je to mesačný vlk, očividne mu zvieratá veria, ochotne sa mu podriaďujú, je silnejší ako  naše lovecké psy, dokáže so zvieratami komunikovať na akejsi primitívnej, prirodzenej úrovni, ktorá nevyžaduje spojenie ako medzi lovcom a jeho spoločníkom, rozhodne dobre znáša bolesť, jeho podoba mesačného vlka sa dostáva na povrch pravdepodobne keď sa cíti ohrozený a očividne má nejaký záujem o teba Nick.“ začne zhŕňať fakty Mike.

„Trošku upravím to o tej podobe mesačného vlka. Objavuje sa aj keď je šťastný. Vidiel som ho počas cvičenia. Zmenil sa vo vlka a ani si to neuvedomil, dokonca celé jeho telo pokrýval taký zvláštny trblet modro-strieborný. Dante vtedy celý žiaril.“ pokračuje Sebastián.

„A ako nám toto pomôže?“ pýta sa podráždene Nick.

„Nick, prečo ťa odniesol po tom nečakanom teste? A čo sa stalo v tej jaskyni? Vyzerali ste akoby ste spolu bojovali.“ vyzvedá Mike.

„Predpokladám, že bol rozrušený. V jaskyni sa nedialo nič.“ stroho odpovie Nick.

„Ale toto všetko je vedľajšie. Nemôžeme ho tam nechať. Posielajú k nemu lekárov a chcú povolať krotiteľa.“ zúfalo vysvetľuje Nick, prečo musia konať čo najskôr.

„Krotiteľa?“ s hrôzou sa pýta Sebastián.

Nick iba prikývne na potvrdenie tohto faktu.

„Počkaj prečo sú lekári problém?“ pýta sa Mike.

„Dante, on má strach z lekárov, ošetrovateľov. Jediný doktor, ktorý ho môže ošetrovať je Ian Ayato, veterinár, s ktorým vyrastal. Podľa toho čo mi povedal, keď sme sa snažili získať renraka sa stretol s Doktorom.“ Popisuje čiernovlasý agent to čo o Dantem a lekároch vie.

Mike prehltne. Pozerá neveriaco na svojho brata. Spomína si ako on sám pred rokmi trpel v rukách toho zvráteného Doktora. Nebyť toho, že ho niekto zabil, pravdepodobne by do dnes bol jeho pokusným králikom.

„Musíme mu pomôcť. Predsa je to mladý lovec. Je jeden z nás. Nemôžu ho považovať za nebezpečného. Veď je len vo výcviku.“ vraví Nick.

„Nick myslíš, že ťa bude poslúchať? Čo keby sme všetkým ukázali, že ho máš zvládnutého? Ak by ťa poslúchal ako svojho krotiteľa potom by nebol dôvod aby povolávali ďalšieho. Mohol by si ho znovu dostať do výcviku.“ prichádza Sebastián s nápadom.

„Pff ten ma nepočúval ani doteraz. Nemyslím, že ma začne poslúchať teraz, navyše určite mi už po tom čo sa stalo v jaskyni neverí.“ prehovorí smutne Nick a následne vysvetľuje čo sa dozvedel od madam Kogua v riaditeľovej kancelárií.

„Kurva, mali by sa mu všetci klaňať. Je to predsa mesačný vlk. Jeho predkovia založili tento rád. V minulosti boli vážení až pokým neprišli tie nešťastné udalosti, keď začali byť hnaní z jedného miesta na druhé. Keď nikde nemali pokoj. Veď Dante je s najväčšou pravdepodobnosťou posledný. Ako ho môžu niekam zavierať a chcieť skrotiť? Každý, kto aspoň trochu rozumie vlkom vie, že ich nesmie zatvárať. Oni musia mať slobodu. Zavretý vlk sa v podstate zblázni, nikdy nezačne dôverovať ošetrovateľovi. Sú to nezávislé tvory a svoju vernosť, dôveru, lásku dávajú len ak si to sami zvolia. Už vôbec sa nedajú skrotiť a tvrdým drilom niečomu naučiť. O čo majestátnejší, hrdší a slobodnejší musí byť mesačný vlk.“ Chrlí zo seba rozhorčený Mike.

„Nick dnes vyšleme našich spoločníkov na prieskum. Nech zistia kde sa Dante nachádza. Keď ho nájdeme, skúsiš ho presvedčiť aby ti preukázal úctu a poslušnosť ako svojmu krotiteľovi. Potom ho prepustia a zostane v tvojej starostlivosti. Bude mať nádej, že sa stane slobodným ak ho dokážeš prinútiť k poslušnosti.“ prichádza s plánom Sebastián.

Ešte chvíľu uvažujú, ale keďže nedokážu nájsť lepšiu alternatívu pustia sa do vykonávania tohto plánu s veľmi neistým výsledkom.

4.94737
Vaše hodnocení: Žádné Průměrné hodnocení: 4.9 (hlasů: 38)
Detailní hodnocení není k dispozici.
Hodnocení:
5/5
- Komentářů: 4
Další dny jsem se mu snažil vyhýbat, co to šlo. I na obědy jsem přestal chodit...
Hodnocení:
4.9/5
- Komentářů: 36
Stojím u dveří, s jednou rukou na klice a druhou se chystám zaklepat...
Hodnocení:
4.9/5
- Komentářů: 19
Seděl ve svém dubovém křesle, potaženém kožešinou, s knihou v ruce, na jejichž...
Hodnocení:
5/5
- Komentářů: 6
Petra po celé délce páteře něco lehce zašimralo. S tichounkým zamručením...