Autorů povídek začíná být víc a víc, proto jsme nuceni uvést několik pravidel, kterými byste se měli řídit. První a základní pravidlo je, že neznalost níže uvedeného Vás neomlouvá. Pokud nám budete posílat žádosti v rozporu s těmito pravidly, může se stát, že budete ignorováni.

 

Jak začít a co po Vás budeme chtít?

 1. Prvním krokem pro každého, kdo by u nás rád něco zveřejnil, je registrace. Stačí poslat žádost o přidělení práva u nás zveřejňovat a počkat na přidělení statusu (o přidělení Vám přijde informační email). Pokud bude vše v pořádku získáte status Novic a můžete si zadat do sytému Vaši povídku a to nejpozději do 24 hodin, jinak Vám bude status opět odebrán. Pokud se jedná o sérii, musíte si založit knihu a poté do knihy "vkládat" jednotlivé části série. V případě jednorázovky ji stačí pouze zaslat pomocí tohoto formuláře. Naši moderátoři Vaše dílo posoudí a dle kvality a jiných parametrů jej zařadí do Sekce Pro příběh, Pro radost nebo do sekce Noviců.
 2. Novicové: do této sekce budou umístěny veškeré texty, u kterých je na první pohled patrné, že autor nezvládá jak gramatiku, tak i pravopis. Gramatika = mluvnice je soubor logických a strukturálních pravidel, jimiž je řízená stavba vět. Pravopis je pak ustálený způsob záznamů zvukové podoby spisovného jazyka do grafických znaků = abecedy. Dále v této sekci budou umisťovány i povídky, u kterých je špatně napsaný text, který nemá děj, ani myšlenku.

  Pro Radost: V této sekci již očekáváme zvládnutou gramatiku a pravopis. Pokud se v textu objeví chyby, mělo by se jednat spíše o překlepy, než prokazatelnou neznalost. Autor v této sekci by měl mít dobře zvládnutou formu, ve které povídku píše (ich-forma, er-forma). Děj a charaktery postav jsou promyšlenější (příběh má „hlavu a patu“) a povídky (kapitoly) mají rozsah na víc jak dvě A4. Je nutné mít zvládnuté i formátování textu, odstavce, psaní přímé řeči atd. 
  Autoři pro radost jsou většinou ti, kteří píší pro radost druhým i sobě. Své příběhy tolik nepromýšlí, jejich prioritou je pobavit čtenáře. Často (ale ne vždy) se jedná o lehkou červenou knihovnu, mající bežné neduhy tohoto žánru. Jde o odpočinkové psaní, které nemá výrazně velké ambice.

  Pro Příběh: Zde očekáváme již výraznou kvalitu a to jak v gramatice, pravopisu, tak i v originalitě příběhu. Autor musí vědět, o čem píše. Měl by provádět rešerše. Povídka musí mít děj, zápletku, akci. I v případě, že se autor přímo netrefí do vkusu čtenáře by měla zanechat myšlenku, nebo pocit, který by nutil k zamyšlení, pobavení - měl by vyvolat emoce.
  ​Autoři píšící pro příběh jsou charakterističtí důrazem na příběh, jeho logickou posloupnost, charaktery a schopností udržet jejich typické rysy či je adekvátně rozvíjet. Jejich povídky jsou kvalitními příběhy ze života, nebo z jiných žánrů, které vyžadují znalosti reálií a velkou (přesto stále logickou) fantazii. Autoři z této sekce by měli mít smysl pro příběh a vyprávění, měli by být originální (alespoň v podání) a jejich díla jsou tedy určena především náročnějším čtenářům. Psaní těchto autorů má zlepšující se tendence.
  Skupina moderátorů, kteří rozhodují o rozdělení do sekcí:

 • Apollymi - vášnivá čtenářka, která má na kontě tisíce přečtených knih od Tolstého přes Den Triffidů po Pohádky Boženy Němcové. Žádný žánr (kromě kvantové fyziky) ji není cizí, což ji činí nezaujatou a objektivní i v případě noviců a autorů "růžové" knihovny. 

 • Vara - další vášnivý čtenář, který je schopen přelouskat všechno. Je tím pozitivním hlasem v téhle přísné komisi a pokud se za vás někdo postaví, bude to ona.

 • Ragana

 • Haar - když má čas. Haar pracovala několik let v knihovně a je také vášnivý čtenář (když má čas). Nejpřísnější hlas naší komise, tak se modlete ať ten čas nemá zrovna na vás :D

 • Rufus - poradní hlas mužský studující na "fildě". V případě neshody si vás přečte a může rozhodnout o vašem konečném umístění.

 

Statusy Pro příběh, Pro radost a Novicové

 1. Po zveřejnění vaší povídky Vám admin (až bude mít čas) přidělí patřičný status a oprávnění zadávat si své povídky samostatně, bez asistence moderátorů (ale musíte čekat na kontrolu a schválení).

  Přehled:
    Pro Příběh Pro Radost Novic Bez statusu
  Kniha (zadání nové série) zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email požádá si o práva pomocí tohoto formuláře
  Povídka (kapitola série) zadá si sám pomocí tohoto odkazu - vydáno okamžitě zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email požádá si o práva pomocí tohoto formuláře
  Jednorázovka zadá si sám pomocí tohoto odkazu - vydáno okamžitě zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email zadá si sám pomocí tohoto odkazu - čeká na schválení; po vydání obdrží informační email požádá si o práva pomocí tohoto formuláře

  Prosím, uvědomte si, že NENÍ naší poviností vydat vám povídku do deseti minut. Až budou mít naši moderátoři čas povídka se vám vydá.

 2. Stejně jako je možné ze sekce „Pro radost“ povýšit do sekce „Pro Příběh“, lze to i naopak. Pokud nesplňujete naše podmínky k udělení tohoto statusu.

 

Jednorázovky a série

 1. Zaměřujeme se pouze na originální tvorbu, tzn. že fanfiction zveřejníme pouze, pokud bude povídka mimořádné kvality a bude se jednat o jednorázovku. Stejně tak se stavíme k různým RP ve formě "já-ty-já-ty". Můžeme, po dohodě s moderátory, opět udělat výjimku.
  Vám i našemu webu samozřejmě prospívají nové věci (a pokud se budou aspoň některé pyšnit exkluzivitou pro náš web, pak se jedná o ideální stav). Jestliže budete zveřejňovat starší série (zvláště pak dříve uveřejněné na velkých serverech), pak nás musíte ujistit o exkluzivním pokračování.
 2. Vaše povídka musí mít minimálně jednu stranu A4, za předpokladu, že je text psána fontem Times New Romance ve velikosti 12 a okraje na všech stranách nejsou větší, než 2 cm (netýká se drabble či speciálních mini povídek).
 3. Pakliže si chcete přidat k sérii či jednorázovce obrázek, musíte být jeho autorem, nebo mít jeho souhlas. Pokud se jedná o různé wallpapery apod., pak je nutné uvést k obrázku zdroj. Ideální jsou free obrázky, za jejich použití nás nikdo nebude peskovat.
 4. Při vkládání prvního dílu KAŽDÉ nové série musíte nejdříve zadat jako knihu. Zadáte název série a stručný obsah.
 5. Kapitolu k nově vydané knize musíte přidat nejpozději do 24 hodin od zveřejnění knihy.
 6. Jsme web erotických povídek, a proto Vás nebudeme omezovat ve výrazech či popisech sexu. Všechny povídky, které budou spadat do kategorie 18+ tak budou i označeny. V případě jakýchkoliv pochybností ze strany admina, půjdou případně pod registraci. Admini a moderátoři si vyhrazují právo povídku nezveřejnit, nebo ji smazat bez udání důvodu.
 7. Doporučujeme Vám nastavit si výrazný, zapamatovatelný avatar, který Vás bude prezentovat a pod kterým si Vás čtenáři lépe zapamutují.
 8. Pakliže se nám po dobu šesti měsíců neozvete (od vložení poslední povídky), bude Vám odebrát status a všechny nedokončené série budou smazány. Pokud se opět vrátíte, bude s Vámi nakládáno jako s novým autorem.
 9. Vydání každého dílu série, nebo jednorázovky bude odměněno 4 A-Kredity.
 10. Vyhněte se anglickým názvům i použití cizích jazyků v povídkách. Pokud to má důvody tykající se příběhu, v pořádku. Jinak povídky vracíme.
 11. Kategorie povídek, máme jich šest:
  Bez erotiky
  (pouze u drabble).
  Romantika
  (pusa, držení se za ruce, vztah, láska, romantika).
  Light sex
  (sex není hlavním tématem povídky, bez detailních popisů, spíše bez násilí a bez hrubých výrazů, popis maximálně na několika řádcích).
  Klasika
  (detailní popis sexu (na několik odstavců), hrubší výrazy, může se objevit lehké násilí, včetně incestu mezi sourozenci, zběžně popsaného znásilnění a podobných chuťovek).
  Hard sex
  (detailní sex, hrubé výrazy, tvrdé znásilnění, násilí, BDSM, bondage, atd.).
  Pro úchyláky
  (výkaly, a podobný chuťovky).

 

Drabble

 1. Jedná se o krátké povídky procvičující tvůrčí psaní. Píšou se na zadané slova (3 nebo 5) a musí mít PŘESNĚ 100, 200 nebo 300 slov (záleží na zadání, které bude viset na úvodní straně v postranním panelu).
 2. Každý dva týdny (v neděli ve večerních hodinách) vyhlašujeme zadání, podle kterého můžete svá drabble psát, ale nic Vám nebrání psát drabble i mimo oficiální zadání.
 3. Drabble zasílejte vždy přes formulář Žádost o vydání drabble (bez ohledu na Váš status) a do kolonky „soutěž“ napište heslo Drabble.
 4. Drabble na oficiální zadání odměníme 30 A-Kredity, drabble na vlastní zadání 10 A-Kredity. Samozřejmě za předpokladu, že budou zveřejněny.
 5. Vzhledem k tomu, že drabble nemá klasické „hvězdičkové“ hodnocení jsou komentáře uživatelů zvýhodněny. Za každý komentář obdrží čtenář 4 A-Kredity namísto 3.
 6. Drabble se nezapočítává do zveřejněných povídek, proto na jeho základě nelze získat žádný status.
 7. Lze jej psát na jakékoliv téma, tzn. že nemusí obsahovat erotické scény.
 8. Vzhledem k tomu, že se nejedná o soutěž v pravém slova smyslu, budou drabble zveřejňovány ihned po přijetí.
 9. „Soutěžní“ drabble, která přijdou až po termínu (tzn. po dvou týdnech, ve kterých byla daná slova vyhlášena), budou také zveřejněna, ale ohodnocena pouze 10 Akredity.
 10. Admini a moderátoři si vyhrazují právo, drabble nezveřejnit, nebo smazat a to i bez udání důvodu.

 

Omezení

 1. Všichni hrdinové ve Vašich povídkách, kteří se účastní jakýchkoliv sexuálních praktik BUDOU mít 15 let a více. Pokud je z nějakého důvodu nutné, aby byli Vaši hrdinové mladší, pak záleží na rozhodnutí adminů a moderátorů.
 2. V žádném případě netolerujeme popisy sexuálních praktit mezi plnoletým jedincem (18+) a dítětem pod 15 let.
 3. Omezení se též vztahuje na přemíru násilí (guro apod.).
 4. Admini a moderátoři si v případě pochybností vyhrazují právo povídku nezveřejnit, dát pod registrace nebo ji smazat bez udání důvodu.

 

Mazání povídek

 1. Vaše povídky lze samozřejmě na Vaši žádost smazat. Žádost by měla být odůvodněná. Než u nás tedy něco zvěřejníte, měli byste si řádně rozmyslet, co. Nejsme odpadkový koš, ani testovací server. Pro naše moderátory je to práce navíc, zvláště proto, že mazat nemohou a musí s žádostí k adminům. 
 2. Pokud se tyto žádosti budou často opakovat, může se stát, že vyřádíme autora ze seznamu a odstraníme celou jeho tvorbu.

 

Aktivní admini a moderátoři

Admini si vyhrazují právo, v případě potřeby, rozhodnout i  v rozporu s těmito pravidly.

 

Upraveno: 26. 9. 2017