1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni registrovaní uživatelé Armigeru.
 2. Účast v soutěži není zpoplatněna penězi ani body udílenými za aktivitu na webu.
 3. Účast v soutěži je zcela dobrovolná a bude odměněna 20 A-Kredity.
 4. Soutěž bude vyhlášena pouze pokud se sejdou minimálně 4 soutěžní příspěvky.
 5. Pokud pro daný měsíc nebude soutěž vyhlášena, další měsíc bude vyhlašovat téma Haar.
 6. Povídky zařazené do soutěže budou, posuzovány anonymně.
 7. Soutěžící mají zakázáno (až do konce soutěže) odpovídat na komentáře u svých soutěžních příspěvků, pro udržení anonymity.
 8. O vítězi rozhodne počet kliknutí na speciální tlačítko: “Dát hlas“; umístěné pod každou soutěžní povídkou.
 9. Každý uživatel smí hlasovat pouze pro jedno dílo.
 10. Počet hlasů pro jednotlivá díla budě tajný, zveřejněný až po vyhlášení vítězné povídky.
 11. Hlasovat bude možné od zveřejnění soutěžních děl, tedy 16. do 25. dne v měsíci.
 12. Výherce soutěže se nesmí účastnit kola, do kterého vybíral téma.
 13. V soutěži se vyhlašují pouze první čtyři místa. První s nejvyšším počtem bodů, druhé s druhým nejvyšším počtem bodů, třetí s třetím nejvyšším počtem bodů a na čtvrtém se umístí všechny ostatní povídky s libovolným počtem bodů. U povídek na čtvrtém místě, se neuvádí body. Sdělíme je na vyžádání autora přes PM.

Do soutěže lze přihlásit dílo:

 1. Splňující formu povídky.
 2. Odpovídající tématu konkrétního měsíce.
 3. Dosud nepublikované, psané česky nebo slovensky.
 4. Psané na počítači písmem Times New Roman o velikosti 12, mající délku nejméně 1 normostrany A4 a uložené ve formátu doc, docx, popřípadě odt.
 5. Zaslané Armigerským formulářem v termínu od 1. – 15. dne (do 18,00 hod.) daného měsíce.

Odměnou výherci bude:

 1. Vyvěšení jeho vítězného díla na titulní straně Armigeru spolu s uživatelským jménem autora
 2. Putovním odznak předávaným pouze mezi vítězi jednotlivých kol soutěže.
 3. Získá 50 A-Kreditů.
 4. Zveřejnění vítězného díla na sociálních sítích.
 5. Získá 1 kus odznaku "I love yaoi".
 6. Bude mu uděleno právo rozhodnout o tématu pro následující měsíc.

Cena poroty:

Kromě ceny čtenářů je též udělována cena poroty složené z Haar, Danny a Jackie Decker. Cena může být udělena, ale nemusí (závisí od kvality povídek). Pokud udělena bude, vítěz získá:

 1. Vyvěšení jeho vítězného díla na titulní straně Armigeru spolu s uživatelským jménem autora.
 2. putovním odznak "Vítěz poroty" předávaný pouze mezi vítězi jednotlivých kol soutěže.
 3. Zveřejnění povídky na našich sociálních sítích.
 4. 100 A-Kreditů.
 5. 1 kus odznaku "I Love Yaoi".
 6. 1 kus klíčenky Haar.cz.

Porota bude posuzovat několik hledisek: správnost pravopisu, stylistiku, originalitu příběhu, pointu, popis sexuálních scén, charaktery.