Ne, 04/10/2015 - 10:40
4

V první řadě si musíme uvědomit zda se koncovka nachází u podstatného jména, nebo u jména přídavného.

3. a 6. pád v jednotném čísle - podstatné jméno

Jedná se o podstatná jména mužského životného rodu ve třetím nebo šestém pádě čísla jednotného. V tomto případě vždy píšeme koncovku -ovi.

Do nosu ho udeřil mnohem silnější, nesnesitelný zápach, jehož intenzita Haarovi jasně napovídala, že zdroj bude blízko.

 

1. pád množného čísla - přídavné jméno

Tento případ je už složitější. Týká se přivlastňovacích přídavných jmen podle vzoru otcův a to v 1. pádu čísla množného. Koncovku těchto slov totiž určuje rod přivlastňovaných osob nebo věcí. Koncovky -ovi a -ovy se samozřejmě týkají případů, kdy přivlastňujeme slovo v množném čísle. Pro jednotné číslo jsou jiné koncovky!

Rod ženský
Vždy píšeme -ovy

Haarovy rány se znovu otevřely.
Haarovy myšlenky se ubíraly pouze jedním směrem… na jih.

Rod mužský neživotný
Vždy píšeme -ovy

Haarovy rozpaky vůči ženám jsou kouzelné a Davisová je očividně vypočítavá mrcha.

Rod mužský životný
Vždy píšeme -ovi

Haarovi muži odešli a on měl konečně možnost si v klidu prohlédnout místo, kde se ocitl jenom díky své nenechavosti.

Pozor na slova mužského rodu, které vypadají jako neživotná např. kostlivci.

4. pád množného čísla - přídavné jméno

V každém rodě a to i mužském životném píšeme -ovy

Viděli jste Haarovy muže?

 

2. pád jednotného čísla - přídavné jméno

S koncovkou -ovy se setkáváme pouze u rodu ženského.

Bez Haarovy matky.

Štítky obecné: