Ne, 04/10/2015 - 10:11
8

Uvozovkami většinou značíme: přímou řeč, cizí slova, nespisovné výrazy, ironii, přesné názvy atd. Mezi slovem, které dáváme do uvozovek a samotnými uvozovkami není mezera. Při výběru uvozovek existuje několik možností: dvojité „ “, jednoduché ‚ ‘ a boční » « (případně i jednoduché boční › ‹). Nejvíce používané jsou uvozovky typu 99 66 (tj. dvojité „ “). Použití jakýchkoliv jiných znaků (např. " a ″, “ ” z angličtiny, atd.) je chybou.
Jednoduché uvozovky, popř. boční se používají především tehdy, pokud potřebujeme do uvozeného textu vložit ještě další uvozovky (např. vložit do přímé řeči).

Pokud vedle sebe musíte dát jednoduché i dvojité uvozovky, např.

Chip tuhle skutečnost jenom potvrdil: „Haar prý prohlásil: ‚Hlavně žádnou paniku.‘“

nesmíte vytvořit „trojitou“ uvozovku. Pokud mezera není vidět, musíte vložit jednoduchou mezeru či to vyrovnat jiným způsobem, ale běžná mezera, kterou děláte mezi slovy není přípustná.

Nejběžnější forma přímé řeči je přímá řeč s větou uvozovací:

„Jmenuju se Adam Cole a byl jsem vedoucím lékařem v projektu Goliash, který byl jedním z dílčích výzkumů vašeho genetického centra, Cate,“ pronesl lehce třesoucím se hlasem.

Pokud je celá věta přímou řečí, tzn. nemá uvozovací větu, píšeme uvozovky takto:

„Tuhle informaci jsem ti poskytl ze dvou důvodů. Ten první je čistě morální. Nenechám tě vzít někomu život bez toho, abys věděl proč.“

Pokud stojí uvozovací věta před přímou řečí, je nutno ji zakončit dvojtečkou:

Nakonec však přikývl: „Velmi.“

Je-li uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena:

„Tím… tím líp,“ vykoktal po chvíli, „není to nic, čím by se měl generál zatěžovat.“

Pokud končí věta interpunkčním znaménkem:

„Věříte mi. Myslíte, že je to moudré?“ přerušil Chip nepříjemné ticho.

Všímejte si hlavně kde se píšou uvozovky a jestli se za nimi píše velké písmeno, nebo malé.


České „dvojité“ uvozovky

Otevírací (Unicode 201E) má tvar 99 a je dole, uzavírací (Unicode 201C) má tvar 66 a je nahoře. Windows: Alt+0132, Alt+0147. Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+N,Alt+Shift+H.

České ‚jednoduché‘ uvozovky

Otevírací (Unicode 201A) má tvar 9 a je dole. Uzavírací (Unicode 2018) má tvar 6 a je nahoře. Windows: Alt+0130, Alt+0145. Mac (na české klávesnici): Alt+N, Alt+H.

»Francouzské« uvozovky

Francouzi je ve skutečnosti píší « naopak », zobáčky ven a s mezerami, ale občas se používají i v češtině, zobáčky dovnitř a bez mezer. Otevírací (Unicode 00BB) má zobáček doprava, uzavírací (Unicode 00AB) má zobáček doleva. Windows: Alt+0187,Alt+0171, Mac (na české klávesnici): Alt+Shift+9, Alt+Shift+0.


Grafický průvodce nastavením programu Microsoft Word - české úvozovky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štítky obecné: