Tábor 69

Marek Sadílek

 

 

Tento příběh vznikl pod pseudonymem Marek Sadílek a svým odvázaným obsahem se blíží modernímu zpracování knih markýze de Sade. Přestože, některé zde uváděné praktiky můžete najít na erotických serverech a zdály by se být proveditelné, tak se jejich používání vysloveně nedoporučuje. Je to určeno pouze pro podráždění čtenářovy fantazie. Taktéž použití sprostých slov v textu může vzbudit pohoršení, ovšem ne větší než samotný děj. Kdo má slabý žaludek, nechť tento příběh raději nezačíná čist.

 

 

Osoby a obsazení:

Vedoucí tábora - Richard Hariss; Lékař tábora – Dr. Lex Nicolson, Zdravotní asistentka - Luisa Campbelová

Psycholog – Daniel Thompson;  Lapiduch – Boby malý vzrůstem ale silák

Dozorkyně - Hakenová, Sára, Jane, Annete, Claudie;  Dozorci – Sam, Phill, Donald, Chriss, Normann

Ostraha tábora – 10 mužů;  Kuchyně – 4 ženy a jeden muž

Chovanci – Jules, Thomas bankovní úředník, Rob, přístavní dělník Joseph (Priapos), Francis, Hugo, Michael, Max, Ken, Abraham kněz

Chovankyně – Kate, prostitutka Staffordová, učitelka Karin, Naomi, daňová poradkyně Denisa, stydlivá Phoebe, Paula, Margi, Aneta, Julie

 

 

Povodí Amazonky -  příjezd chovanců

 Aneto, rozhoupej to kyvadlo pořádně, to se nesmí zastavit, a taky aby se Margi, co sedí  naproti, nemusela  zvedat ze židle, když vám to kyvadlo vrátí, okřikla dozorkyně ženu. V hale byl velký kruhový jídelní stůl, kolem sedělo deset mužů a deset žen u talířů s jídlem a napříč stolu se kývalo asi dvoukilové závaží, které si zmíněné ženy postrkováním udržovaly v pohybu. Hala byla součástí tábora č 69.

 Tábor č 69 byl převýchovný tábor pro delikventy trestných činů se sexuálním motivem. Byl zřízen Brazilskou vládou uprostřed Amazonské džungle. Dostat se tam bylo možné pouze lodí do Sao Pedra na Amazonce a dále po Madeiře do Borby. Z Borby byla vybudována provizorní silnice přes džungli dlouhá asi 120 km. Nikdo po ní nejezdil jen vozidla s  adepty do tábora, podle toho ta cesta vypadala. Nikdy se nedala zvládnout bez několika zastavení a odstraňování zátarasů, což bylo spojeno s dost velkým nebezpečím kvůli velkému množství jedovatých hadů, kterých cestou k táboru přibývalo. Z toho vyplývá, že tábor se prakticky nedal opustit, aniž by se kdo ohrozil na životě. Leteckou dopravu vláda striktně zamítla. Spojení tábora se světem bylo možné přes satelitní přijímač. Nutno ale říci, že všichni chovanci byli dobrovolníci, bylo jim totiž slíbeno, že když se bez problémů zúčastní experimentální převýchovy v délce dvou roků, bude jim zbytek trestu prominut. Jejich tresty byly od osmi do patnácti roků a všichni byli na počátku trestu. Takže všichni docela ochotně podepsali dohodu o předběžném propuštění po skončení experimentu. Součástí dohody byl souhlas s bizarními a intimními praktikami bez výhrad. Princip převýchovy spočíval v tom, že chovanci byli, neustále uváděni do trapných situací tak, že byly veřejně vystavovány jejich intimní partie a téměř veškerá intimní hygiena a různá vyšetření, jakož i kázeňské tresty byly vykonávány za účasti ostatních chovanců a volného personálu. Dozorci měli za úkol si vymýšlet, takové úkoly, aby se chovanci museli stydět i sami před sebou. Také nahota nebyla žádné tabu. Počítalo se i s koitálními praktikami. V tomto stavu trapnosti měli být drženi celý den a pokud možno i v noci. Jejich psychický stav sledoval táborový psychiatr. Všichni museli podpisem odsouhlasit podmínky tábora.

Zprvu bylo do tábora dopraveno dvanáct chovanců a během druhého týdne se stav doplnil na dvacet, což byl limit. Po doplnění stavu nechalo vedení tábora všechny chovance nastoupit na nádvoří, muže zvlášť a ženy zvlášť, a vedoucí tábora Harris se ujal slova. Tak vážení, máme vás tady v plném počtu a je na čase abyste se seznámili s pravidly tábora. To, že jste se ocitli zde, je díky vašemu písemnému souhlasu s vaší experimentální převýchovou, nyní již není cesty zpět. Spánku a volného času budete mít zajištěno dost, věřím, že i strava nebude špatná. Spát budete v samostatných celách, kde bude jen kavalec peřina pod hlavu a deka, umývadlo a záchod je samozřejmostí. Cela je vlastně kóje s mříží do chodby, takže dozorci při kontrolách budou mít o vás výborný přehled. Musím vás ale upozornit, že spát se bude na zádech nebo můžete i na boku, samozřejmě bez pyžama,  ale ruce musí být na přikrývce shora, je to jasné? Nic neslyším? …Ano, ozvalo se z davu mručivě. Psychologové – pokračoval Harris, - stanovili program pro vaši převýchovu, což je tak trochu něco jako léčba šokem, nikdo vás tady nebude mučit ani vám působit nějakou bolest, samozřejmě, že za porušení táborního řádu a protivení se dozorcům budou následovat tresty. Terapie bude spočívat v tom, že budete uváděni do trapných situací a budete bojovat s hlubokým studem. Aby byla zajištěna vaše kázeň, musím vás upozornit, že jakákoliv revolta a podobné výstřelky budou navíc trestány prodloužením zdejšího pobytu, podle pravidla jeden za všechny a všichni za jednoho. Dozorci mají nařízení vás bedlivě celý den sledovat a každý týden vybrat jednoho hříšníka a hříšnici ke trestu na pranýři, vždycky se něco najde, rozumíte ? Zkrátka musí se něco najít, ale nemusíte mít strach, délka trestu bude jen dvě hodiny v odpoledních hodinách po zaměstnání před večeří. Detaily se dozvíte, až to bude aktuální.

O rozhodnutí dozorců a vedení se nebude diskutovat jinak mezi snídaní a obědem, tak i večeří budete mít v podstatě volno. Samozřejmě, že nám budete muset pomoci s chodem tábora a udržením pořádku. Pokud budete mít volno a budete pobíhat po táboře, o případnou společenskou zábavu, se vám bude starat tady náš referent Bobby, dávejte pozor na hady, pozemek je sice proti nim zajištěn, ale jeden nikdy neví. Dál vás musím upozornit, že pokud by chtěl někdo utýct, tak si podepíše rozsudek smrti, okolí tábora je tak zamořeno hady a jinou havětí, že snad nedojdete ani 50 metrů a je po vás, a já budu muset psát hlášení, které mě nebude milé. Tresty za prohřešky jsou pevně stanoveny táborovým řádem  a mají své názvy, jsou součástí vaší převýchovy. Jak se dozvíte trestů je víc. Řád a názvy trestů budete moct studovat na vašich ubikacích a zítra mně podepíšete papír, že jste byli se vším seznámeni. Po tomto podpisu budeme považovat náš, když to tak řeknu – experiment za zahájený, ošacení dostanete triko s dlouhým rukávem a krátké kalhoty muži budou mít růžovou a ženy bledě modrou barvu, nic víc potřebovat nebudete, teplo je tady na ty šaty až moc velké. Je vám to vše jasné, chce se někdo na něco zeptat. Z davu mužů se nesměle zvedla ruka – ty barvy oblečení, není to naopak.  Není, odsekl Harris, řekl jsem, že budete uváděni do trapných situací a zesměšňováni, už to chápete… nic neslyším. Ano, zabručel dav mužů a žen a dál už se nikdo na nic neptal. Mimochodem, komu se ty barvy nezdají, může samozřejmě chodit nahý. Ještě bych chtěl upozornit, že mužskou část budou mít na starost dozorkyně a ženskou dozorci. Denisi, obrátil se Harris na psychologa, vem si dozorce a odveďte naše přátele na ubikace. Denis se obrátil k nedaleké budově, která byla stavěna ze dvou křídel na sebe kolmých se společným vchodem, tam se vydal s celou skupinou a s dozorci, před budovou nařídil všem, aby se zastavili, muži vlevo dámy vpravo. Dozorkyně se obrátily na skupinu mužů  a naznačily, aby šli za nimi, to stejné mužští dozorci udělali se ženami a vedli je do bloků. Za vchodem byly dvě chodby, které se pod pravým úhlem větvily. Pánové vešli do levé chodby a dozorkyně jednoho po druhém jmenovali a rozváděli do cel. V celách bylo vše připraveno, oblečení i dokumenty k prostudování. Mezitím byly odvedeny i ženy. Tak se celá skupina ubytovala ve svých kójích, na sebe neviděli a z cel bylo nemožné vidět do cel sousedních. Byly uzamčeny mřížové vstupy. Proběhlo vše bez nějakých připomínek, všichni jak muži, tak ženy se zvědavě vrhli na dokumenty a zajímaly je především tresty. Seznam trestů byl sepsán na jednom listu. Chovanec Abraham byl dlouhá léta knězem, až se mu přišlo na to, že zneužívá malé chlapečky a působil jim vážná poranění, dostal devět roků natvrdo. Byl v první kóji  a vrhl se na seznam trestů, četl: 1 – Mašlička, 2 – Pejsek, 3 – Závaží, 4 – Úklid stolu, 5 – Kyvadlo, 6 – Rádio, 7 – WC, 8 – Houpačka,   9 – Kladka, 10 – Sendvič s párkem a hořčicí, 11- Výstřih, 12 – Kuželky, 13 – Ozdoba u vchodu, 14 – Gravitační, 15 - Pranýř. Další tresty mohou být doplněny o návrhy vedení nebo dozorců. Abrahám se na to zmateně díval a vůbec mu nebylo jasné, co si o tom má myslet. Na chodbě bylo slyšet klapání bot dozorkyň. Ostatní předpisy přečetl celkem bezmyšlenkovitě.

Tak i v první kóji na ženském křídle učitelka Karin četla seznam trestů a nemohla vydržet zvědavostí a přivolala dozorce, aby se zeptal, co to znamená – mašlička, pejsek, závaží …

Všechno se dozvíš, až přijde čas a nezdržuj mě hloupými otázkami Karin. Karin měla také problémy s malými chlapečky svými žáky i oni si po jejím zkoumání odnesli nepříjemná zranění. Dostala 9 roků. Chovanci byli oslovováni křestními jmény nebo přezdívkami. Jména byla napsána nad vstupem do cely na velké ceduli. Přiblížil se večer a pro tentokrát dostali večeři na ubikace a poté se uložili ke spánku. Ráno v 7 hodin byl budíček. Dozorci obešli kóje a nechali si podepsat dokumenty, že byli seznámeni se vším, o čem byla řeč. Někteří protestovali, že  vlastně neví, o co  jde v těch trestech. Prvním adeptem na pranýř se stal kvůli svým protestům Hugo. Jestli budou zbytečné otázky, bude  to mít na vás možná nepříjemný zážitek, odsekávali dozorci. I nyní dostali snídaní na celu. V osm hodin byl nástup a šéf Haris začal mluvit – tak vážení, tímto začíná  váš pobyt v táboře 69, po rozchodu bude  oficiální přijímání se zdravotní prohlídkou a očistou, upozorňuji, že veškeré vaše připomínky mohou být brány jako porušení táborového řádu. Zdravotní prohlídka bude provedena zde na apelplace a taktéž hygiena u veřejné sprchy vedle přijímacího stolku. Všem se to zdálo divné, ale nikdo nic neříkal. Můžete si teď sednout na zem a budete postupně předvolání tady k tomu stolku, doktor Nicolson udělá vše co je potřebné a tady Bobby bude momentálně váš dvorní holič, budeme vás volat na střídačku, začnou muži, doktore, koho tam máte na seznamu. Nicolson obřadně prohlédl papíry – může přijít otec Abrahám, ten šouravým krokem přicházel a dozorkyně Hakenová ho pobízela no tak otče nestyďte se, pojďte, hezky se svlékněte a běžte ke sprše. To otce Abrahama zarazilo – já a svléknout, tady, přede všemi já jsem svatý muž. No ale špásovat s chlapečky to vám vaše víra nebránila co, za to že diskutujete, máte mašličku na celý den. Abrahám se polekal, že už ho čeká první trest a začal se pomalu svlékat, červený byl až za ušima, šaty naházel do přistaveného pytle, budou zničeny. Rukama si zakryl schlíplé obnažené přirození a šel ke sprše, no tak začněte a pořádně se vydrhněte, pobízela ho Hakenová. Ten se jednou rukou stále kryl a druhou pomalu pouštěl vodu, No tak do toho tam vedle v kýblu si naberte mýdlo a ať to trochu běží. Konečně se přestal krýt, nabral mýdlo a začal se umývat – hlavu břicho, obličej, nohy už to vypadalo, že chce skončit, když na něho Hakenová křikla: otče to péro a prdel jsou taky tvoje a stáhni si předkožku a vydrhni si jahodu, ať nám tady nesmrdíš. Do Abraháma jako by vjel blesk a začal plnit příkazy jako šílený. Skončil celý červený a znovu zakryl přirození. Boby na něj volal tak pojď ke mně, já si tě vezmu do parády a tady se posaď. Abrahám si sedl, Boby mu dal přes ramena pelerínu a začal mu strojkem holit hlavu, až byl hotov, říká mu – no a teď si hezky vylez na tu židli, budeme pokračovat níž, otec Abr strachem z trestu vylezl na židli a Boby říká, no vidíš, aspoň se nemusím ohýbat, vzal mašinku a oholil mu ochlupení kolem schlíplého šulína a taktéž chlupy pod paždí. Otec tam stál jak ovce, jediné chlupy na něm, bylo obočí. Tak můžeš jít k doktorovi.

Tak pojď ke mně, já si tě prohlédnu, řekl Nicolson. Svatý otec si stoupl před doktora – no tak hezky upaž, ať všecko dobře vidím. Abr byl zvážen změřen prohmatán, prohmatán mu byl také úd a šourek, pak řek Harisové – pojďte mě ho podržet, ať mu ho mohu změřit, ták , hezky si ho položte na dlaň ať je rovně, pak vzal pravítko a změřil ho shora od kořene, měl 10 cm. No žádná sláva, dokáže se ti taky postavit. Jak postavit, nevím, koktal Abr. No jak ti ho mám změřit, když ho nedokážeš postavit, já potřebuji všechny údaje, no dobrá, tak později. Mezi tím se ke sprše chystala učitelka Karin, jednou rukou si kryla vaginu a druhou ňadra. Tak si pusť vodu a začni, vyzval ji dozorce Sam, také začala nesměle – záda břicho, nohy, když se sehla k nohám, vystrčila na dav svůj bílý zadek a chlupatou vaginu, byla hodně zarostlá. Tak se drhni pořádně, ať se o tebe doktor nezamaže, prdel a nezapomeň si roztáhnout pysky a umýt si piču, ať nám hezky voníš. Její reakce byly podobné jako u Abraháma. Poté si ji zavolal Bobby, když jí stříhal dlouhé blond vlasy, měla v očích slzy. Ohanbí a podpaždí jí oholil vleže na stole, no to byl teda drn, to ti povím, můžeš jít k doktorovi. Abr se mezi tím vrátil k ostatním, kteří sledovali vše, co se před nimi odehrávalo. Karin stála před doktorem, který jí zrovna prohmatával prsa, tak teď se otoč a ohni se a vystrč na mě zadek. Poslechla, doktor si vzal gumové rukavice a prohmatal jí anální otvor, no dobrý, teď si vylez na kozu. Součásti venkovní ordinace byl gynekologická koza, na kterou si vylezla a položila nohy na podpěry, její bílá oholená vagina svítila jak žárovka, doktor jí zaved kachní zobák a vzal si baterku. Důkladně jí prohlédl útroby a zkusil jí zatahat za malé stydké pysky, zkusil jí rovněž citlivost poštěváčku. Pak jí zavedl do vaginy válec s kulovým hrotem až nadoraz a změřil na něm hloubku zavedení. Vše bylo zapsáno. Po té dostala pod kůži gelovou antikoncepční injekci, gel se pod kůží vstřebával půl roku a stejnou dobu chránil proti otěhotnění a zabránil měsíčnímu krvácení. Detaily vyšetření se ale chovancům nesdělovaly. Dav chovanců  ani nedutal oči navrch hlavy, takové porno ještě neviděli. U sprchy byl bankovní úředník Thomas, teda Thomasi ty máš pytel, chválila Hakenová jeho šourek, který mu visel bez mála ke kolenům a co obsah je také tak dobrý, až se umyješ tak si to zkusím, jo? Tom se červenal jak rak. No mydlil se už podle předchozích pokynů, kdybys potřeboval podržet ten vak, co ti při mytí zavazí, tak řekni, pomůžu ti. Byl ostříhán oholen a šel před doktora. Tomu padl do očí jeho vak a hned ho vzal obdivně do dlaně a povídá, teda jak s tím můžeš normálně chodit, to má aspoň kilo a půl a ty tvoje varlata jsou málem jako pštrosí vejce, to se hned tak nevidí, to musím zvážit, Hakenová, uvažte mu kolem smyčku s okem, já na to vezmu mincíř. Doktor zahákl háček mincíře do očka, potáhl mu pytel do výše, no jak jsem říkal, skoro jsem měl pravdu, kilo třicet. Další žena už se sprchovala za pobízení dozorce, Staffordová – prostitutka, měla nadměrně vyvinuté velké stydké pysky.  Tvořily jí pod pupíkem vystouplý hrbol, také byla hodně zarostlá. Neboj,  nepřijdeš zkrátka, ujišťoval jí dozorce. Oholená ostříhaná šla k doktorovi, měla trochu prořízlou pusu a připomínky ke stříhání. No když se ti to nelíbí, máš odpoledne Kuželky. Zarazilo jí to, protože si hned vybavila seznam trestů. Tak šup na kozu a ukaž mě tu parádu, no pěkná, hladká jak dětská prdelka, jak jsi hluboká, vzal kolík a ponořil jí ho dovnitř, zmizel tam skoro celý, teda ženská, mě na to málem nestačí hloubkoměr, ale nemusíš se aspoň obávat, že se ti něco stane, tato hodnota je pro nás hodně důležitá, dál výška váha  a bylo hotovo.  Už se chystal další chovanec, umytý ostříhaný, oholený, přístavní dělník Joseph, Také jeho výbava byla nad poměry, co říkáš Hakenová. Ta se povýšeným pohledem podívala na jeho ptáka a ten jako zázrakem začal růst. Člověče, co nám to tady vyvádíte, jak vás mám měřit, no aspoň máme  míru při ztopoření 25 cm, no to je nad normál a cože jste tak nadržený. No doktore, já trpím priapismem, vždycky když se na mě podívá ženská, tak jde nahoru a trvá to minimálně hodinu, až dvě, než opadne, měl jsem i čtyřhodinovou erekci, ale nebolí to, vždy to pomine.

Ukaž, povídá Hakenová, a palce  a ukazováčkem zkusila tvrdost, teda, Sáro, Jane, pojďte zkusit, to stojí za to, dozorkyně byly samozřejmě zvědavé a zkusily, tý jo, to je kámen a skoro na povel. Chovankyně natahovaly krky, aby jim nic neušlo. I chlapy to zajímalo. Budeme ti říkat Priape jó? Pod sprchou stála svlečená Denisa, daňová poradkyně, bylo vidět, že se strašně stydí. Dostala 11 let za daňové podvody, ke kterým využívala svůj svůdný vzhled, Když oholená přišla před doktora a prohlížel jí kundu, tak zjistil, že má na velkých pyscích

v řadě nad sebou několik dírek po piercingu. No to jsem ještě neviděl, k čemu je to dobré. Denisa se červenala, ale slova z ní nedostal, zkušená Hakenová se přiblížila k doktorovi a říká mu – to je na šněrování, tím se některé páry baví. Denisa nevěděla kam s očima. Doktor se usmál a povídá, no to nám někdy budeš muset předvést, jo?. Denisa se jen zmohla na protest: prosím ne, pane doktore. Když ne, tak budeš mít odpoledne pranýř, a dokončil prohlídku, krk, uši, zadek, hloubka kundy, zatahal jí za malé pysky, prohlédl vnitřek na koze a pokračovalo se dál. Přišel přístavní dělník Joseph. Sloužil na lodích a v každém přístavu vymetal bordely, pak kvůli pití přišel o práci a ženský mu scházely. Po čase se mu přišlo na to, že brutálně znásilnil několik žen, tak tak přežily, dostal 18 roků. Při kontrole mu doktor odhalil tetování mimo jiné i na žaludu, jen krotil hlavou.

Blížilo se k desáté hodině a prohlídky pomalu končily, všichni ostříhaní oholení, umytí, brali si nové úbory a pomalu se vraceli k celám. Abrahám, ozvalo se náhle,

Velitel Haris volal na Abraháma, ten se zarazil a vrací se k přijímacímu stolku. Máš přece mašličku, nezapomněls? Nnne.. vykoktal Abr. Hakenová, dejte mu ji. Přiblížila se Hakenová s růžovou stužkou, to bude dobré, otče, máš to jenom do večera, stáhni si kalhoty. Jaké kalhoty… povídá.? Neodporoval a provedl. Jane, podrž mu ho nahoře. Jane ho chytila za šulína, natáhla mu ho, Hakenová vzala stužku a ovázala mu ji kolem ptáka, utáhla a udělala mašličku. No a máš mašličku. Abr byl vyjevený, máš to do večera, a kdyby ti měla spadnout, tak musíš pěkně poprosit, my ti to spravíme, a opovaž se zakrývat,  můžeš jít. Abraham se blížil k ostatním, ruce se mu houpaly podél těla, ženy i chlapi se začali pochechtávat. Abr už začínal pomalu chápat, jak to v táboře bude chodit. Blížil se oběd. V jídelně ještě nikdo nebyl. Jídelna byla v hale asi osm metrů vysoké budově, zděná se střechou s ocelové konstrukce. Uprostřed byl kruhový stůl velký tak akorát pro dvacet lidí kolem. Stůl byl z nějakého plastu, kolem stolu byly židle, které byly pevně připevněny k podlaze, pod stolem byla prohlubeň, právě tak aby tam menší člověk mohl stát. Prohlubeň končila u židlí tak, že kdo si sedl, tak se mu nohy houpaly v prázdnotě. Zvláštní byly židle. Byly tam dva druhy na střídačku. Sedák byl zepředu vybraný, že člověk, který na ni sedl, měl přirození zhoupnuté dolů a ženy odkrytou vaginu, na kraji toho vybrání byl kolík. Zase se střídavě lišily, jeden kolík byl hruškovitý křížem rozříznutý a servem ovládaný klín, dokázal hrušku rozevřít dvoj až trojnásobně. Sousední kolíky byly jen válcové s kulatým vrcholem asi 4 cm v průměru asi 20 cm nadél. Ještě na té židli bylo plno dalších otvorů. Židle s hruškou byly označeny W, jako woman a ty s rovným kolíkem M, jako man tedy muž a žena. Kovová konstrukce pod stropem byla vysoko a z ní byla spuštěna světla hodně blízko stolu: Jídelna byla tmavá, bez oken, takže když svítila světla, tak bylo vidět jen na jídelní plochu stolu. Na ní bylo porůznu několik otvorů. Prostor pod stolem měl také své osvětlení. Vše bylo čisté a natřeno bílou vazelínou. Na nádvoří se připravoval nástup k obědu. Dozorci chovance seřadili a vedli je do jídelny. Před vstupem je zastavili a řekli jim, jak jsou židle označeny, která komu patří, když se na ty židle podíváte doufám, že poznáte, jakým způsobem se máte posadit, kdo to to nepochopí, zaslouží trest, povídá Hakenová. Vtom nesměle vystoupil Abr a povídá Hakenové – prosím vás paní dozorkyně, můžete mě spravit mašličku, já se bojím, že mě spadne. No to víš, že jo otče, pojď sem, já ti ji utáhnu. Vidím, že se začínáš adaptovat a přede všemi mu mašličku přitáhla.

Vešli dovnitř, postavte se podle označení za židle a zapamatujte si, kde kdo bude sedět, nebudeme to měnit. Stoupli si za židle s označením W a M, teď si to dobře prohlédněte. Nebude se nic vysvětlovat. Dobrá můžete se posadit. Všichni se začali rozhlížet do stran, kdo začne a pak se pohnuli jako jeden celek, prostitutka Staffordová si přidřepla a začala sedat, nasadila vaginu na hrušku a hned byla následována dalšími. Nic na tom není, prohlásila Staffi. Jenže když dosedla poslední, uslyšeli slabé vrnění serva a hrušky se začaly rozvírat, a to tak, že se nedalo vstát, ženy byly napevno fixovány k židlím. I pánové seděli na kolících a divili se, že mají celkem volno, ale ne dlouho, pod stolem uslyšeli šramot a okrajem viděli Bobyho jak tam něco kutí. Vtom Abr ucítil na pytlíku chlad. To mu ho Bobby přicvakl kovovou objímkou ke svislé části židle, také on byl fixován, postupně byli fixování všichni muži, teda Priape, na tebe snad musíme udělat atyp, hartusil Bobby pod stolem.

Všichni byli na místech a pohnout se mohli akorát tak aby se mohli pohodlně najíst. Ženy s kuchyně začaly roznášet jídlo. Dozorci mohli odejít, o chovance se staral teď jenom personál kuchyně. Přinášely a odnášely talíře, jídlo bylo dobré a bylo ho dost. Přišel velitel tábora. Tak jak vidím, tak jste si pochutnali, a sedí se vám pohodlně?  Zvedla se ruka otce Abra , mě to trochu tlačí. Otče,  otče vám se pořád něco nelíbí, za nevhodnou připomínku máte další den mašličku. Pak už byl zticha. Jenom jsem vám chtěl sdělit, povídá dál Harris, že odpoledne budou mít dozorci soutěž v kuželkách, kdo nebude zaměstnán, může se dívat a povzbuzovat. Teď máte půl hodiny volno, u stolu si můžete povídat. Potom vás Bobby uvolní. Moc toho nenamluvili, spíš se po sobě nenápadně pokukovali a půlhodina uplynula rychle, ozvalo se bručení a serva uvolnily sevření, a mezitím Boby uvolňoval pány. Na nádvoří povídá Hakenová k mužům, potřebuji devět dobrovolníků, hlásili se všichni, i, když nevěděli, o co jde, jako poslední zvedl ruku silák Max, byl tedy vyřazen – budeš stavět kuželky, povídá Hakenová, aby ses nenudil, teď běžte do cel a dozorkyně vás přijdou za chvíli připravit. Tak seděli v celách a čekali. Po chvíli slyšeli přicházet dozorkyně. V první cele Abr – tak se vysvleč, otče, otec shodil triko a mašličku si mám nechat, samozřejmě a pěkně připaž. Vtom vyndala z pytle smršťovací folii a začala otce balit od ramen k nohám, byl tak sešněrován, že se sotva trochu ohnul v pase a nožkama mohl jen tak trochu cupitat, růžová mašlička přes folii byla vidět. Byl položen na postel. Postupně bylo stejně omotáno všech devět dobrovolníků, a čekali na kavalcích.

Dozorce povídá ženám, běžte do mužského traktu a dovezte nám kuželky a vemte si káru, jsou těžké. Ženy vzaly káru a vjeli do mužské části, nevěděly, co bude, ale když uviděli odemčené cely a v nich lesklé válečky mužů, bylo jim to jasné. Postupně muže navozily ke kuželně. Šibenice byla asi 5 metrů vysoká a hrací pole mělo určitě přes dva metry. A kde je koule, zeptala se prostitutka Stafi s mimořádně velkými stydkými pysky, no přece tady a ukázal na ni dozorce Chris. Dozorci vzali pod paží a zavedli ji ke stolu, na který ji položili, teď buď hezky hodná a začali ji umě svazovat tlustými provazy tak aby ji to moc neřezalo. Byla svázána do jakéhosi kozelce, ta že ruky a nohy jí trčely nahoru a vaginu měla vyšpulenou dopředu, pysky se jí jen třásly. Nato byla přenesena k šibenici, kde bylo připravené lano s karabinou. Byla zavěšena rukama nohama nahoru, Chris si stoupl na hrací pole a Boby upravil výšku „koule“ tak, aby její pysky byly v úrovni Chrisových úst, tak je to OK, pochválil Chris Bobbyho a dal polibek na vyšpulenou piču Stafinu, jen zahekala. Zahákli ji za háček na tyči, tak aby nezavazela při stavění kuželek. Maxi, volá Chris, doveď dámy a můžeš stavět. Stalo se, dámy si sedly dokola na zem aby měly dobrý výhled. Jó ještě drobnost dámy, jednu dobrovolnici, přihlásila se nesmělá Paula, aby se našim kuželkám nezapařil pytel tak jim ho opatrně uvolni, dámy se potichu zachechtaly.  Pochopila a v místě jejich přirození opatrně udělala otvor a vyndala jim ptáky na vzduch, jen opatrně, ať neuletí, upozorňoval Chris, tak Maxi stavěj. Max vzal kuželky do náručí jednoho po druhém a postavil je na hrací pole. Byla mezi nimi dostatečná mezera, aby špatně hozená „koule“ prolétla beze škody. Jak tam Chris stál, povídá, dobrá začnu, Paulo budeš zapisovat, tady máš křídu. Jak se tak dívá na kuželky, tak volá Maxe, Maxi musíš to přestavět, máš špatně krále, víš, kde je král? Max se dívá na kuželky a v uvolněné folii trčí jedno péro jak stožár a hned mu to došlo. Za chechotu ženských postavil Priapa doprostřed hracího pole. Chris odhákl kouli, odhoupl Stafi do povzdálí a začal mířit. Pak Stafi zhoupl mírným pravým obloukem. Ta letěla kolem kuželek a zpětným pohybem srazila tři a zůstala viset u krále, který nespadl, vlhkými pysky se mu otírala o nos. Jak byli chlapi sešněrovaní, tak těžko mohli na svázaných nohách držet balanc a padali. Folie jim dovolila pouze malý pohyb, aby korigovali pád a nespadli na nos. I Priapos měl co dělat, aby nespadl, protože Stafi se mu stále otírala vyšpulenou škatulí o nos a ztěžovala mu rovnováhu na stažených nohách. Tak mně Paulo napiš tři body, Max postavil kuželky a Hakenová uchopila „kouli“, zamířla, rozhoupala a šup, koule se obloukem vrací, sráží čtyři figurky mezi nimi i krále, Priapos padá břichem napřed, všem se zatajil dech, buď si ho zlomí a budeme mít problém,  nebo ho zapíchne do země a nevytáhneme ho. Na poslední chvíli se trochu prohnul a dopadnul šťastně na bok. Max staví kuželky a Hakenová říká jak s králem?, král bude za dva jo? Dobře Maxi napiš pět. Donald už rozhoupává kouli a pouští ji velkým obloukem na kuželky. Koule se v letu trochu otáčí a míří rozevlátými pysky přímo na Abrův obličej, plesk, jen to mlasklo, otec Abr odletěl  jako střela, současně sráží čtyři figury  a také krále růžová mašlička mu vlaje. Všichni s napětím sledují, jak král dopadne, tentokrát dobře, padl na záda a jeho stožár trčí vzhůru – jen nasednout, podotkla Hakenová a vzdychla. Takže s králem mám šest Maxi. Hra trvala do pozdního odpoledne, hráči se tak rozparádili, že dozorce Phill navrhl, aby kouli spustili trochu níž, že se budou strefovat, kdo napíchne kouli na Priapa. Ženy byly trochu zaražené ale zároveň zvědavé. Priapovi stál pěkně natvrdo, tam nebyl problém, Stafi byla také pěkně vlhká, prosím vás to je málo, doneste z kuchyně trochu oleje na smažení, navrhla jedna z dozorkyň, byl přinesen a Bobby to naplácal Stafi na kundu, dával si záležet, byla zcela bezbranná, jen hekala, namastil ji také řádně zevnitř. Tak, to by stačilo, chlapi, jdeme na to, Bobby chytej ho, ať nám nepadá, podotkl Chriss a uchopil kouli, Priap stál na kuželníku zády k Chrisovi péro pěkně před sebe a poulil oči. Chris Stafi zhoupl, aby se mírně otočila proti nastavenému kopí, a už letí, naráží sice do Priapa ale těsně vedle, péro se mu ohnulo nárazem a vymrštilo se zpět připravené k dalšímu pokusu. Claudie říká, dej sem tu kouli, to musíš takhle, nesmí se točit, uklidnila Stafi na závěsu až se přestala otáčet, otočila ji kundou k sobě a jemným obloučkem poslala Kouli proti kopí. Koule se blíží  a je vidět že jde přesně, Boby se chystá zachytit Priapa a Koule se úspěšně napichuje na Priapovo kopí, Bobby rychlým hmatem přidržel Kouli na Priapovi. Zaslouží si trochu podržet a začal se Stafi na laně šukat na Priapově klacku. Potlesk byl veliký hlavně u mužů, ženy se rozpačitě usmívaly.

Tak už ji odvažte má toho za celé odpoledne dost a vy dámy, vemte si do parády kuželky, myslím tím ten obal. Soutěž nakonec vyhrál dozorce Chris, ale to bylo úplně jedno, skvěle se bavil celý personál, nevím jak chovanci. Po kuželkovém zápase byl předvolán Hugo a Denisa k výkonu trestu na pranýři, oba byli vyděšení a šli s dozorci k místu, které bylo nejvíc frekventované, kudy chodil personál, a pohybovali se ostatní chovanci. Hakenová poručila Hugovi, aby se svlékl a poté byl postaven k jakési dřevěné plošině asi metr široké a vysoké tak po prsa. Uprostřed byla škvíra asi pět centimetrů široká a půl metru vysoká. Tak Hugo, přitiskni se tím svým pupkem k této desce a šulína prostrč tou škvírou. Hugo začal neohrabaně plnit příkazy, přitiskl se břichem k desce a rukou začal strkat svoje nádobíčko do škvíry. Zatím Hakenová z druhé strany mu uchopila pytel s šulínem palcem a ukazováčkem spojeným do „o“ a přitáhla ho, druhou rukou ve štěrbině zvedla posuvnou přepážku až těsně pod Hugův pytel a zajistila, také shora spustila přepážku nadoraz a též zajistila. Po té mu šulína pustila. V každé přepážce byl půlkruhový výřez a ten Hugovi uzamčel šulína s pytlem tak, že ho nemohl vytáhnout zpět. Hugo už pochopil, co je pranýř, tak tam stál přitisknutý břichem ke stěně a z druhé strany mu visel pytel a šulín , vystaven očím všech kolemjdoucích a nemohl  se téměř pohnout, rukama si na něj nedosáhl, mohl se jen trochu opřít o horní část stěny. Přišla na řadu Denisa. Dozorce Sam s Chrisem ji vedli na místo asi pět metrů od Huga, Chris nesl nějaké podlouhlé pouzdro. Zastavili se u kulaté plošiny a Sam jí povídá, tak, svlíkat a spolu s Chrisem se na ni provokativně dívají. Denisa zaraženě stojí je studem bez sebe a neví, co má dělat, nejraději by se propadla do země. Tak slyšelas, napomíná ji Chris. Denisa si pomalu od spodu rozepíná blůzu, s posledním horním knoflíkem se jí vyvalí prsa ven a blůzu si stáhne přes ramena. Podprsenku samozřejmě nemá, tento přepych nebyl chovankyním dopřán. Tak stojí svlečená do půl těla s rukama zkříženýma přes hruď. No tak Deniso, napomíná ji Sam, pokračujeme. Denisa si založí palce za pás a pomalu stahuje kalhoty, pod nimi samozřejmě nic nemá, jak sune kalhoty dolů, sehne se a Chris ji obejde zezadu, dřepne si a dívá se ji na piču, Denisa se po něm vyčítavě ohlédne a odhodí kalhoty. Tak tam stojí nahá jednu ruku přes prsa a druhou zakrývá piču. Sam jí povídá, Deniso jestli nevíš co s rukama, tak bychom ti je museli svázat. Denisa poslušně svěsí ruce podél těla. Sam ji uchopí za paži a posune ji na kruhovou plošinu, ve které je uprostřed otvor. Rukou jí mírně odtáhne nohy od sebe a Chris zatím z pouzdra vyndal válcovou tyč, skládající se ze dvou kusů, které se teleskopicky po sobě posunují. Chris předstoupil před Denisu a provokativně teleskopem před jejíma očima zašoupal. Poté ho stáhl na nejkratší míru a zasunul ho do otvoru v plošině a pootočením zajistil. Teleskop se teď tyčil Denise mezi nohama a ta s hrůzou začíná tušit neblahý osud. Pak Chris s pouzdra vytáhl válec s kulatým hrotem a ten nasadil na teleskop. Denisa se otřásla strachem, když viděla, jak ho maže lubrikantem. Tak Deniso, teď se nehýbej a roztáhni si piču. Denisa teď už bez jakéhokoliv odporu dala ruce mezi své nohy a odtáhla pysky od sebe. Chris začal zvedat teleskop a válec jí pomalu zasouval do piče, pomalu až ucítil odpor, tak ho mírně vrátil zpět, v této poloze ho zajistil a zafixoval uzamčením. Ještě si dřepl za Denisou, roztáhl jí zezadu půlky a zkontroloval nasazení. Poté se se Samem postavili před Denisu a povídají jí, Deniso, od teď za dvě hodiny budeš volná a žádné krytí, jinak bychom ti to museli prodloužit. Hugo vedle celou operaci pozoroval a slyšel varování o prodloužení, a jak přešlapoval za stěnou, šulín se mu otřásal. Denisa teď stála nabodnutá na teleskopu a nemohla nic dělat, pokrčit nohy nemohla, to by jí tlačilo v piči mohla se  jen mírně postavit na špičky, ale z válce se nedostala, naopak vrávorala a to jí nepříjemně masírovalo piču, vyskočit a uvolnit se bylo nemožné, protože k výskoku potřebovala pokrčit nohy a to nešlo. A tak jí nezbylo než strnule stát s rukama svěšenýma podél těla, a snášet pohledy kolem chodícího personálu, hanbou jí tekly slzy. Hakenová pochválila práci dozorců a povídá. Toho Huga musíme trochu vylepšit a popošla k němu a nasadila mu na holou hlavu koženou čelenku s křížem a na čele očko. Pak mu uvázla kolem žaluda smyčku a provázkem spojila s očkem tak, že mu to mírně pozvedlo šulína. A teď jak Hugo pohyboval hlavou tak se mu podle toho natřásal šulín. Tím byl jejich dvouhodinový trest zpečetěn. Dozorci a dozorkyně jak chodili kolem, tak je různě provokovali a stupňovali jejich hanbu i tím, že se jich různě dotýkali. Spoluchovanci byli samozřejmě zvědaví a šli se taky podívat zblízka, ovšem provokaci na své kolegy si netroufli. Hugovi se i na nějaký čas postavil šulín a provázek od čela se více napnul. Denisa po chvíli nevěděla co s nohama a tak aspoň malými krůčky se opatrně otáčela kolem dokola, aby měla aspoň nějaký pohyb. Hugo se opíral o desku a rozcvičoval si nohy, ale tahalo ho to za šulína, jak ho z dlouhého stání bolelo za krkem, tak ho to nutilo hýbat hlavou a tím se mu potřepával šulín. Dozorkyně Sára si to dobírala a povídá, podívejme se, Hugo nám s Kašpárkem hraje divadlo. Uběhlo asi víc jak hodina a Denise začalo nutit na močení, chvíli přešlapovala, ale už to nemohla vydržet tak oslovila nedaleko stojící dozorkyni, paní dozorkyně, já už to nemůžu vydržet, a doufala, že jí ukončí trest a nechá ji odejít na záchod, ale mýlila se. Dozorkyně povídá, no tak to pusť, v čem je problém? Denisa plačtivým hlasem povídá. Ale mě to poteče po nohách a stále zoufale hledá cestu jak to ukončit. Ale dozorkyně povídá, ale to je snadná pomoc a volá k hloučku chovanců opodál: pánové, pojďte vy dva sem. Přijde Rob a Francis. Dozorkyně jim povídá: pánové, Denisa se chce vyčůrat a má strach, že jí to poteče po nohách, běžte každý z jedné strany a roztáhněte jí piču ať si nepočůrá nohy. Oba se po sobě nechápavě podívali a pak na dozorkyni a na nahou Denisu napíchnutou na kolíku jak se kroutí. No tak běžte jí pomoct, rozumíte? Povídá ostřejším hlasem. Oba tedy přistoupili k Denise, dřepli i jeden zleva a druhý zprava a každý jí dvěma prsty zahákli za jeden velký stydký pysk, při to zvědavě prohlíželi její piercové dírky a roztáhli jí piču. Ale pánové, jen ji chytněte za malé pysky a odtáhněte je od sebe. Takže Rob a Francis jí jednou rukou odtahovali velké pysky a druhou rukou jí uchopili malý pysk a roztáhli do stran. Denise se rozevřela piča a obnažil poštěvák, oba chovanci jí strnule pozorovali a čekali. No tak to pusť, vyzvala Denisu dozorkyně. Mě to nejde, vzlykala Denisa, já se tak stydím. Ale půjde ti to, pánové ti to budou tak dlouho držet až se vychčiješ, rozumíš? A s tím se o ně přestala zajímat a odešla. Tak tam zůstali Rob s Francisem, drželi Denise roztaženou piču a Rob povídá, Tak trochu zatlač Deny, ať máš pokoj a kouká jí na piču kde spatřil čurací dírku a viděl, jak jí piča pulsuje, jak se snaží tlačit. Pochvíli se objevil zlatý proud, který dopadal na plošinu a z ní stékal do písku, kde se vsakoval. Denisa skončila a instinktivně chtěla  otřepat pár kapek ale naražený kolík v piči jí moc pohybu nedovolil. Pánové jí potom uvolnili roztažení, piča se jí sevřela a ještě ukáplo pár kapek. Tak se drž Deny, povídá jí Francis, už to máš míň jak půl hodiny. Denisa neříkala nic, jen jí slzy studu smáčely tváře. Pánové ji nechali o samotě a odešli k ostatním. Jak šli kolem Huga, tak jen koukli na jeho šulína, který mu zrovna stál, asi kvůli scéně, kterou pozoroval, a od špičky žaludu mu odkapávala šťáva a jen pokrčili rameny a zakouleli očima.  Hugo zavrtěl hlavou a šulín kopíroval pohyby jeho hlavy. Ostatní chovanci celé divadlo z povzdálí pozorovali. Čas uplynul a Boby šel uvolnit Denisu. Tak Deny máš to za sebou, a pleskl ji po zadku, uvolnil teleskop a stáhl ho dolů, Denise vyjel z piče kolík jen to mlasklo. Denisa jakmile byla volná a bez ohledu na to, že ji Boby pozoruje, si hned začala masírovat třísla a mnout velké pysky, přece jen měla piču otlačenou a trochu jí to bolelo. Běž si ji opláchnout studenou vodou, radil jí Boby, Denisa poslechla a odešla, aniž by se oblékla. Boby potom přistoupil k Hugovi, sundal mu čelenku a odepjal provázek, uvázaný k čelence a povídá mu od toho žaluda si ho odvaž sám, a uvolnil šíbry, které ho držely za šulína. Hugo ho vytáhl ze škvíry a také si začal masírovat tkáň kolem kořene šulína a pod pytlem, také to měl strnulé po dvouhodinovém sevření. Taky si ho běž osvěžit studenou vodou, řekl Boby. Hugo také odešel, stejně jako Denisa šel nahý, teď mu bylo všechno jedno, hlavně že to má za sebou.

Učitelka Karin vyfasovala za nemístnou poznámku ke kuželkám Ozdobu u vchodu po večeři, večeři dostala na cele a zůstala s Bobym na ubikaci, ostatní šli na večeři do jídelny na své trůny, Boby mezitím šel připravit Karin na trest. Položil ji břichem na stůl a na záda jí položil ocelový kříž ve tvaru X, k tomu jí uvázal nohy a ruce, sice se snažila trochu vzpírat, ale věděla, že je to marné, hned by jí připomněli její hříchy. Nohy jí pomocí kříže byly roztaženy, co jí klouby dovolily a na hlavu jí byl navlečen látkový pytel, takže nic neviděla. Pak už jen cítila, jak jí něco zastudilo v pochvě, to jí Boby vsunul dva peány a roztáhl jí pysky na maximum a uvázal ke stehnům. Pak ucítila, jak jí něco studeného strčil do zadku, to byla malá kulatá baterka s protáhlým tělem. Poté ji Boby na stolku odvezl ke vchodu do ubikací, kde byly pod stropem dvě oka se zvedákem. Kříž s Karin byl zavěšen a vytažen tak vysoko, aby její zející díra byla přímo proti vchodu zhruba ve výši očí. Tak Karin řekl Boby, pěkně to tady zdobíš, po večerce budeš moct jít do svého pokojíčku. Já to nevydržím, huhlala Karin pod krytem hadrového pytle, ale vydržíš, neboj se, je večeře a večerka co by dup, Tak se měj a nechal ji tam viset.

Mezitím končila večeře, všichni seděli pevně na svých místech a ještě než jim bylo dovoleno se zvednout, tak jim doktor Thompson, dal jisté instrukce – Až se budete vracet na ubikace, tak vstup máte pěkně vyzdobený, nemůžete to přehlédnout. Visí to hned za dveřmi, půjdete v páru, muž a žena, budete nerozlučně spojeni, chlapi si mohou prohlédnout ozdobu pěkně zevnitř, a abyste lépe viděli, máte tam baterku, abyste si mohli prohlédnout i vnitřek, jen ji nezapomeňte  vrátit na místo, když se budete chtít na něco zeptat, budete mít společnici a ta vám vše vysvětlí a chlapi svoje gatě nechte na židlích.  Nechápavě se na sebe dívali a nebylo jim z toho moc jasné, ale byli zticha, a abych nezapomněl, zítra po obědě zahájíme naši další část terapie, víc vám toho zatím nebudu povídat. Teď vás pustíme na dvůr a tam vás Boby a jedna z dozorkyň nerozlučně spojí a pak budete postupně vyzváni k odchodu do ubikací. Stalo se, odešli na dvůr, dozorkyně Klaudie zavolala na Priapa a Naomi, tak pojďte vy dva, Priap měl už samozřejmě péro jako tyč a Naomi se na něho ani dívat nechtěla. Tak pojď holka, hezky ho chytni za ten stožár a moc se nezdráhej, nebo víš, co by mohlo následovat. Naomi se se už moc nerozmýšlela a jako by strkala ruku do horké vody, ho chytila za péro. Boby jí ruku trochu poopravil a dozorkyně jim to spojení zpečetila izolepou, tak že byli nerozlučně spojeni. No vidíte a jste volní, Priapos samozřejmě nic nenamítal a Naomi byla nesvá, odešli na kraj dvora, dalo by se říct ruku v ruce, ale správně je péro v ruce. No a postupně byli spojeni všichni a tak se po dvoře procházelo devět párů péro v ruce, až na jednoho a na toho se ovšem nezapomnělo, ale jedno děvče tam samozřejmě být nemohlo. Otec Abr. Byl sice bez gatí s mašličkou ale šťastný že má pokoj od ďáblových pokušení, ale Hakenová už ho volá – otče no tak pojď, když jsi sám, já tě doprovodím. Abr se polekal obavou, že bude zle, a taky bylo. Hakenová říká, no pojď, já už tě té mašličky zbavím a na nic nečekala a mašličku mu odvázala, Abr nevěděl, kam by utekl zas červený jak granátové jablko.

Hakenová ho chytila za péro a vedla ho ke vchodu do ubikací, Abrovi se podlamovaly nohy a když Hakenová otevřela dveře, zůstal stát jako opařený, předním prdelí nahoru zela rozevřená piča, tak jak to v životě neviděl, začal se křižovat, pán bůh s námi a zlý pryč. Hakenová se smála a táhla ho za péro blíž, jen pojď a dobře se dívej, je to součást tvého obrácení, musíš si to prohlédnout dobře. Karin hlavu v pytli nic neviděla, jen odhadovala co se asi kolem ní děje, šťáva z ní kapala. Tak se dívej a ptej se, co tě zajímá, vybízela ho Hakenová, jjjá tam nevidím, koktal, však si posviť, tam máš baterku, ukázala, Abr pomalu zvedal ruku a opatrně tak, aby se nedotkl visícího těla, ji uchopil do dvou prstů a začal ji tahat ven, až opustila baterka své místo, tak prdel trochu mlaskla a Abr se polekal. No tak ji rožni a studuj, vybízela ho. Abrahám baterku rožnul a posvítil do temné jeskyňky. Začínala se v něm probouzet zvědavost, kuželem baterky kroužil po temných útrobách Karin a poulil oči, byl najednou naprosto fascinován. No co vidíš, pokračuje Hakenová v pobízení. Tttady ten hr hr bolek cco cco to je? To je poštěvák, víš, to je místo největší rozkoše ženy, Abr se pokřižoval. A tam úplně vzadu, ten výstupek a ta štěrbinka, kam to vede? No víš, tam začíná děloha, to je pokojíček, kde rostou děti po  početí. Pak už mu Hakenová dala pokoj, jen se dívala na Abraháma, jak se změnil a jak krouží světlem baterky po útrobách a nemůže odtrhnout oči – mmmůžu ssi ssáhnout? Koktá nesměle. Samozřejmě, jen směle dál. Abr vztyčil ukazováček, pokřižoval se a jako by prst strkal do tlamy krokodýla, začal ho sunout do roztažené kundy, dotkl se vnitřní sliznice, byla pěkně kluzká, to je poševní sekret, toho se nemusíš bát, uklidňuje ho Hakenová, Abr prst vytáhl a očichal, pak ho zasunul zpátky a začal prstem jezdit po vnitřku piče a snažil se dosáhnout co nejdál, byl jako očarovaný, oči vypoulené, jazyk v koutku úst a jeho prst rejdil a rejdil. Tak to by stačilo, nejsi tu sám, řekla Hakenová, vrať tu baterku na místo a jdeme. Zhasl baterku a chtěl vrátit baterku povídá - to nejde, tak jí tu prdel trochu roztáhni, ono to půjde, poslechl. Šlo to. Bylo připraveno pro dalšího. Z  pod pytle bylo slyšet ulehčené oddechnutí. Hakenová odvedla Abraháma na celu, zamkla mříž a začala odcházet, tu se zastavila a potichu se vrací k cele, stojí před mříží a kouká na Abra, ten ji vůbec nevnímá, jen si honí péro. Ale copak, copak, nevíš, že to je zakázáno?  Za trest dostaneš na noc závaží. Abr by se samou hanbou propadal a začala ho sžírat obava, co se s ním jen stane. Postupně zatím chodily další nerozlučné dvojice, chlapi brali baterku, studovali vnitřnosti, zardělé dámy vysvětlovaly a v pevném spojení cítily silné vzdouvání. Priapovi málem prasknul čurák, že by praskla i izolepa, ale spojení drželo. Baterka vždycky přišla na své místo. Nakonec přišel Boby, sundal Karin z hlavy pytel, byla červená, uslzená z pusy jí tekly sliny a z kundy šťáva. Boby jí popleskal po tváři a povídá, no už to máš skoro za sebou, že to nebylo tak strašný, jo a aby ses tady do večerky nenudila, něco ti tady nechám, obešel ji a zasunul jí do řiti vibrátor, zapnul ho a zajistil proti vytlačení, tak do večerky, a pěkně si to užij. Do večerky zbývala hodina, cely byly otevřené a ostatní chodili v pevném spojení sem a tam, občas se zastavili u Karin, řekli jí pár povzbudivých slov a šli dál. Jen Abrahám čekal se strachem na večer.

Byla vyhlášena večerka, Boby šel sundat Karin, utřel pod ní mokrou zem, vyndal jí vibrátor, spustil na pojízdný stolek a odvez ji na celu. Tam unaveně padla na kavalec a ani se nehnula. Mezitím Hakenová přišla do cely k Abrovi, ten se nepřestal třást, máme tady to závažíčko, je to jen jedna a půl libry na noc, odkryj se.  Zoufale si držel deku pod bradou a neposlechl. Tak ty nechceš, dobrá máš Výstřih, a zavolala na chodbu. Do cely vešly všechny dozorkyně. Víš, já si na to pozvala pomoc, Sáro, pojď, má Výstřih. Sára z něho stáhla přikrývku, vzala nůžky a vystřihla do deky kulatý otvor. Hakenová mu dala deku a povídá tak, a teď se zakryj. Abr rychle poslechl, zakryl se, ale v místě výstřihu mu bylo vidět ochablý penis, Tak holky můžete. Znovu mu stáhly přikrývku, a jak ležel na zádech, tak mu ruce a nohy přichytily kovovými obroučkami k posteli, ale jen tak volně a by se mohl pohybovat a dobře se mu v rámci možností spalo, nemohl se ovšem nikde poškrábat, pokud by ho něco svědilo, třeba šulín. Pod hlavu mu dozorkyně daly peřinu, zakryly ho a začaly se věnovat dokončení vykonání trestu Závaží. Sára mu vzala do ruky šulína, stáhla mu předkožku, nasadila mu na žalud něco jako klobouček s očkem, předkožku mu přetáhla zpátky a přes to nasadila kroužek, tak, že, když chytila za očko, natáhla mu péro, ke stropu mezi tím zavěsila malou kladku s provázkem, který přivázala k očku a na druhou stranu provázku přivázala závaží. Péro se Abrovi natáhlo vahou závaží. Ten se snažil pozvednout zadek jako by si chtěl ulehčit, ale nešlo to, gravitace a závaží konalo svoje dílo. Tak se hezky vyspi, dozorkyně ho chvíli pobaveně sledovaly, aby se cítil co nejtrapněji, což bylo účelem věci. Některé si sedly na kavalec jiné se opřely o stěnu, a některé zkoušely napětí provázku, a všechny mu zkusily

zatřepat šulínem, jak je pevný. Abr jen tlumeně úpěl a vzlykal, což se neslo do sousedních cel, nikdo ale nevěděl, co to znamená. No myslím, že půjdeme, my se na tebe v noci sem tam přijdeme podívat, slíbila mu Hakenová, víš, služba je služba a s tím odešly. Abr tlumeně úpěl a vzlykal dál.

Zatím v ženském křídle ležela dál Karin na kavalci ani se nepřikryla, byla jako smyslů zbavená. V tom k ní do cely vstoupil dozorce Norman, Karin, řekl jí, ty jsi celá rozpálená, musíš se osprchovat, to tě vzpamatuje. Karin se líně zvedla a jak byla nahá, šla ke sprše, počkej, řekl jí, kamarádi se také chtějí podívat, a houkla na chodbu. Do cely vešli ostatní dozorci a měli sebou přenosné židličky, na které se posadili. Karin zděšeně civí co se děje zakrývaje si rukama piču a prsa. No tak Karin, co to je? Karin si stoupla ke sprše a pustila vodu, zkusila, je studená. No to je správně, potřebuješ osvěžit a čekali na pokračování. Karin zesílila proud vody a stoupla si pod sprchu zády k divákům a pod vodou se třásla chladem. Ale Karin tak se otoč, ať ti vidíme do obličeje, že jo chlapi. Karin se pomalu otočí a přejíždí si rukou po břichu a druhou po zadku. No tak Karin pořádně se drhni a piču taky, jinak bychom ti museli pomoci. To co následovalo, se dozorci nestačili divit, z cely odcházeli spokojeni a dokonce Karin pohladili po zadečku na dobrou noc. Pěkně se styděla, co?, povídá Haris. Jestli byla rudá studem, nebo proudem studené vody se neví. Po té všichni usnuli, dokonce i Abr se závažím usnul, ale sem tam se budil divokými sny. Dozorci se přes noc po hodině střídali na obchůzkách. Když v noci šla Hakenová kolem Priapovy kóje, tak se zastavila a hledí dovnitř Priapos pravidelně oddechuje, spí předpisově s rukama na dece a uprostřed deky se mu zvedá stan. Hakenová zamyšleně kroutí hlavou, no to je něco i ze spaní, mumlá si pro sebe.

Součástí tábora byla slušně vybavená ošetřovna s malým operačním sálem, doktor Nicolson byl schopen provést malé operace např. slepé střevo pro něho nebyl problém a měl tam i zubařské vybavení. Elektřinu táboru dodával benzínový agregát v podzemí a pro vodu byl postavený vodojem  asi v desetimetrové výši na čtyřech ocelových sloupech. Shora byly zavěšeny ocelové ramena s kovovou plošinou, ta byla zajištěna mezi stojinami. Voda byla vedena přes úpravnu vody na pití a automaticky sledovanou kvalitou. Vedle úpravny byla slušně vybavená dílna, ve které měl svoje království Boby, sloužila jako údržba areálu.

Přišlo ráno, snídaně byla chovancům přinesena na cely, a při tom byl osvobozen Abr od závaží. Tak co jak jsme se vyspinkali a zabrnkala do provázku dozorkyně Anete, která měla službu. Odstranila závaží a sejmula mu ze žaludu úchytku. Měl ho celý zmodralý, trochu mu ho promačkala, aby obnovila krevní oběh, neříkal nic. Po snídani jim byl umožněn volný pohyb po táboře. Chlapi hned začali z Abraháma vytahovat rozumy, ale ten jim jen odsekával. Neřekl jim nic. Ženy soucítily s Karin a snažily se ji rozebrat a přivést na jiné myšlenky.  Ta jen naříkala a pořád mlela dokola to je strašné, jak se mě tam šťourali, všichni to museli vidět, já se hanbou propadnu. Nic si z toho nedělej, však na všechny přijde, musíme to nějak zvládnout. No jo, ale ti chlapi, ti byli tak chlípní, a ty narážky a nic jsem neviděla. Dozorci je po očku sledovali a potichu si povídali. Hakenová povídá Samovi, na toho Priapa si musíme políčit, potřebuji mu dát Výstřih. No jo to nebude problém, říká Sam, ať se v noci na službě trochu povyrazíte ne? Při tom korzování zavolal Sam Priapa a povídá: dokážeš udělat kotrmelec nazad, no nevím, povídá, zkus to, na to Sam a zavolal na ostatní, ať se jdou podívat. Priapos si ne moc ochotně lehl na záda a snažil se převalit ale nic moc. Já myslím, že ti zavazí gatě, sundej si je. Všichni se dívali, jak to pomalu sundává, penis mu tentokráte visel dolů i tak byly poznat úctyhodné míry. No pokračuj, lehl si na záda a penis stále ležel, Stafi pokročila dopředu a směle povídá, to musím vidět. Vtom se  mu čurák jako zázrakem zvedl a trčel vzhůru. Tak dál, Priap zvedl nohy a snažil se je převalit zpětným pohybem přes hlavu ale při tom pohybu mu šulín píchal do očí a on se snažil dál a různě se kroutil, muži ženy to nemohli vydržet a začali se válet smíchy. Nepodařilo se. Ale víš co?, mohl by ses zkusit kousnout do žaludu, ať z toho něco zde přítomní mají. Priapos měl strach, cítil ve vzduchu trest. Tak se znovu zkroutil a čurák mu aspoň deset  čísel zmizel v ústech. Hakenová přiskočila a pozvedla mu zadek a to stačilo, aby kotoul dokončil, čuráka už ovšem v ústech neměl. No nic, povídá Sam, sice jsme se bavili, ale kolegyně ti musela pomoci, budeš mít Výstřih, Hakenová na Sama spokojeně mrkla. Priap si nasadil kalhoty a šel se bavit s ostatními. Hlavou mu vrtalo, co přijde. Joseph to komentoval slovy, to je ale vůl. Slyšela to dozorkyně Claudie, Josi, za tu poznámku máš do oběda Gravitační, Boby běž ho připravit. Jos byl docela otrlý, ale přece se trochu chvěl. Boby si ho odvedl do dílny, tam se musel svléci a posadit na zvláštní sedátko, ke kterému byl přikurtován. Na tom sedátku ho Boby převezl na káře pod vodojem, dozorci mu ho pomohli se sedačkou upevnit na kraj plošiny pod vodojemem a nohy mu byly zvednuty ke krajním tyčím a tak zajištěny. Byl připraven. Claudie k němu odvedla ženy a začala jim vysvětlovat jejich činnost. Tak dámy, tady ta židle na tu se můžete posadit a budete držet Jose za šulína. Do oběda je dvě a půl hodiny a budete se střídat po čtvrt hodině, aby vám neupadly ruce. To se akorát vystřídáte všechny. Pokud vám vyklouzne, následuje trest. No to teda ne, ujelo Julii. Ale ano a za tu poznámku máš Sendvič s párkem a hořčicí. Zítra po obědě, a začínáš, Boby nastav minutky.

Ale dyť na něho nedosáhnu, ale dosáhneš a šla k plošině něco tam kutila a houkla na Julii, tak se posaď, sedla si a dozorkyně k ní na plošině zhoupla Jose se svěšeným šulínem až před nos. Židle byla asi 3 metry daleko od středu a houpačka byla těsně nad zemí a přesunuta k židli, to byl jeho pták asi tři čtvrtě metru nad zemí, takže se dal pohodlně zachytit, no tak ber. Julie s viditelným odporem uchopila Jose za čuráka, stiskla a Claudie pustila houpačku, ta se vlivem gravitace chtěla vrátit na místo a jeho péro se natáhlo v Juliině ruce, držela pevně. Boby stiskni minutky, jo, a kdyby tě bolela ruka, tak si je klidně vystřídej, ale opatrně. Služba začala a minuty běžely. Teda Josi ty budeš mít ptáka jak slon chobot, poznamenal Ken. Jos se nesmál, hlavu zakloněnou a stisknuté oči. Kene, zítra máte s Julií sendvič s párkem a hořčicí, to za tu poznámku. Ken měl taky na svědomí nějaké znásilnění s ublížením na těle. Dělal obchodního zástupce menší firmy s počítači. Julie byla obchodní referentka a využila své přitažlivosti, svedla šéfa firmy a vybrala mu trezor se čtyřmi miliony dolarů. Šéf se jí postaral o desetiletý trest.

Minutky cinkly a další chovankyně šla převzít štafetový kolík, bylo to legrační, jak s tím zápasily ve strachu, že jim vyklouzne. Další interval. Asi po pěti minutách se Jos začal kroutit a mezi zuby cedil, mě se chce chcát. No tak se vychči, radí mu jedna z dozorkyň, jak to mám udělat, když mám zmačklý péro, no nějak si poraďte. Jos to ještě chvíli držel ale nešlo to cítil jak to v něm trochu pohnulo, a Paula která ho zrovna držela cítila jak se mu trochu tekutinou napnul šulín. Tak stiskla ještě víc, aby to na ni nevystříklo. Jos se kroutil a prosil, Hakenová volá na Paulu, chyť ho za pytel, ať se chudáček vyčurá, Paula se podívala na jeho pytel, trochu se ho nesměle dotkla, né ječí Jos, utrhneš mě kule, už mu ale palcem a ukazováčkem objímá pytel a uvolnila ruku z šulínu. Vtom natlakovaná tekutina vystříkla a zasáhla jí do obličeje a dál jí to teklo silným proudem na prsa. Teda to je sprcha, nadhodil Rob. Paula sebou škubla a pytel se jí vysmekl a houpačka se vrací na druhou stranu. Paulo víš, co bude následovat? Ptá se Hakenová a tlačí jí Jose zpátky – Kyvadlo, Paula ho znovu chytí za ocas a počítá minuty. Ani neslyšela cinknutí minutek a přišla k ní další na střídání. Obecenstvo sledovalo s napětím celý průběh trestu a přiblížil se oběd, Rob za svou poznámku vyfasoval také Kyvadlo. Boby si ho odvedl na přípravu rovnou do jídelny.  Uběhlo asi půl hodiny a chovanci nastupovali na oběd. Hakenová je uvedla do jídelny, usadili se na svá místa a vidí, jak těsně nad stolem visí asi tříkilové závaží. Nic neříkají. Fixační proces proběhl, Boby jim přicvakl pod stolem pytle k sedadlu a ještě jim dal objímky na nohy, aby nemohli kopat, ale jen trochu pohybovat. Tak dámy za chvíli přinesou polívku a tady to závaží hezky rozhoupáme a po čas celého oběda se nesmí zastavit. Na starosti to budete mít vy dvě, Aneto a Margi vy jste toho ještě moc nepodělaly a sedíte pěkně proti sobě. Dívaly se po sobě a všichni nechápavě co to má za smysl si při jídle houpat závažím, Hakenová podala závaží Anetě a řekla jí, ať počká, byla přinesena polévka nalita do misek. Můžeš to spustit, Aneta opatrně poslala závaží na druhou stranu stolu a vzala si lžíci i ostatní se pustili do jídla. V tom se na bočních stěnách začaly pomalu rozsvěcet dva bodové reflektory a jejich světlo jelo po lanku závaží nahoru, kde se zastavilo. Nahoře byl zavěšen Rob vodorovně zády nahoru šulínem dolů. Lanko měl upevněno známým zařízením na žaludu, šulína nataženého kývajícím závažím, jak si ho děvčata posílala přes stůl. No ty vole, ujelo Hugovi, to je něco. Anneto, rozhoupej to kyvadlo pořádně, to se nesmí zastavit, aby se Margi, co sedí naproti, nemusela zvedat ze židle, když vám to kyvadlo vrátí, okřikla dozorkyně ženu. V hale byl velký kruhový jídelní stůl, kolem sedělo devět mužů a deset žen u talířů s jídlem a napříč stolu se kývalo asi tříkilové závaží, které si zmíněné ženy postrkováním udržovaly v pohybu. Věděly, že když zaváhají, bude trest, protože z židle se nemohly postavit. Tak všichni pomalu jedli, občas se podívali na osvětlené tělo, pod kterým se kymácel v pravidelném rytmu šulín, natažený vahou tříkilového kyvadla. Když dojedli, byly mužům zafixovány ruce ke stolu vedle prázdných talířů. Pořád nechápali proč. Když uslyšely pod stolem šramot a hlasy jak tam Boby s Hakenovou něco kutí, podívat se nemohli, ukotvené ruce jim to nedovolily. Vtom Thomas ucítil, jak mu něco začali dělat ze šulínem, poznal, že mu stáhli předkožku a něco ucítil na žaludu. Pak ucítil, že mu předkožku stahují zpátky a něco mu tam dali, pak něco cvaklo a ucítil, jak mu nějaká váha táhne šulína dolů. Pak už nic. Boby s Hakenovou přešli k dalšímu, kde se to opakovalo. Když přišli k Abrovi a dávali mu to, tak ten už poznal, o co jde,  jen se vrtěl. Když bylo dokonáno, Boby a Hakenová byli nahoře za sedícími, povídají. Nyní jste, pánové ozdobeni a po večeři vás uvolníme, tak to bude každý den od oběda do večeře. Serva kolíků zavrčely a osazenstvo se zvedlo. Pánové se dívají dolů na své pyje, jak se  jim na nich houpá závaží a ženy je zvědavě okukují a posmívají se. Jen se nesmějte, říká Boby, ani vy dámy nepřijdete zkrátka. A jak se mám vychcat, ptá se Max, Hakenová mu pozvedla závaží a ukázala na malou dírku zepředu, vidíš, tudy to půjde. A pustila závaží, až mu to trhlo čurákem, jen hekl, ale neřekl nic. Po obědě byl nástup a slovo si vzal doktor Nicolson. Vážení, pánové byli ozdobení jeden a půl liberním závažím, které budou každý den odpoledne nosit, sundat se to dá jen speciálním montážním klíčem. Sednout si můžete jen tak, aby vám závaží vždy viselo ve vzduchu, to znamená žádné posedávání na zemi. Každý měsíc bude měření délky ve stoje a podle značky na zvonečku, to je ta úchytka na žaludu, vám bude na stehno vytetována tečka. Tak budeme kontrolovat délkové přírůstky. Každý měsíc. No a vy milé dámy, vás si vezmu po rozchodu do práce já. Do malých pysků vám budou provedeny piercingové vpichy, na každé straně dva a umístěn kroužek z nerezové oceli, které budete mít v dírkách až do jejich zahojení, nemusíte se bát, nebolí to víc než očkování proti neštovicím. Každý den vás budu kontrolovat, jestli se vám nepodebírá pochva. Kdo bude chtít, může mě stát za zády vše sledovat, budeme to dělat zde na nástupišti. No a po vyhojení dostanete do dírek, malé závaží jen půl libry do každého pysku, to jen pro začátek než si zvyknete. No a při měsíčním měření vám taky na konci pysku do stehna vytetujeme tečku, víte už proč. No a než půjdete domů, tak se můžete těšit, že budete mít pysky, jak kokršpaněl uši. Budete si je moci zavázat na suk. Hodně štěstí. Ženy stály jak opařené, málem omdlévaly hanbou, zase budou vystaveni pohledům všech, to už je trochu m

Průměrné hodnocení: 2
Počet hodnocení: 2
Vaše hodnocení: Zatím žádné :)

Pro hodnocení se přihlašte.

Mark
Mark

Nic co by se dalo zveřejnit...

Pro přidávání a čtení komentářů se přihlašte. Děkujeme.