Takuli

 

Stojím se svými lidmi na kopci a shlížíme na bělochy jedoucí na koni. Míří do své vesnice, která je nedaleko. Ovšem většína těchto bělochů zabila naše bratry a jejich duchové si žádají pomstu. Zvednu ruku a mávnu. Mí lidé, se mnou v čele, s křikem zaútočí na bělochy. Běloši se brání, přesto se nám daří jednoho po druhém zabíjet. Náhle si všimnu, že jeden běloch se nenápadně dostal pryč a snaží se utéct. Pobídnu koně a vydám se za ním. Dostal se celkem daleko, ale má smůlu, mě neuknikne. Dostanu se před něj zastavím se těsně před ním. Zabrzdí tak prudce, že to neustojí a spadne na zadek.

 

,,Kampak ses to vydal?'' zeptám se ho, i když vím že mi nerozumí.

 

Vyděšeně na mě hledí. Jeho oči mě fascinují. Mají barvu trávy. Důkladně si ho prohlédnu. Je mladý. Má tak 15 nejvýš 16 zim. Má vlasy barvy kukuřice, jeho kůže barvu mléka. Je malý a drobný. Téměř bych si ho spletl se ženou. Seskočím z koně a začnu se k němu přibližovat. Po zemi přede mnou ustupuje. Začne něco říkat, ale vzhledem k tomu, že mu nerozumím, tomu nevěnuji pozornost. Nakonec si klekl na kolena, chytil se mě za kalhoty a pořád něco říká. Zároveň s tím se mu v očích objeví slzy a některé mu začnou stékat po tvářích.

 

Jimmy

 

Když nás přepadnou indiáni a začnou nás zabíjet jednoho po druhém, jsem vyděšený. Nenápadně se odtamtud vytratím a snažím se utéct. Netrvá ale dlouho a uslyším za sebou dusot kopyt. Najednou přede mnou stojí kůň s indiánem na hřbetě. Prudce zabrzdím a spadnu. Indián něco řekne. Nevím co, nerozumím mu. Poté co si mě prohlédne seskočí z koně a začne se ke mně přibližovat. Snažím se od něj odlézt, ale je mi to k ničemu.

 

,,Co se mnou chceš dělat?'' zeptám se. ,,Chceš... chceš mě zabít.?'' pokračuji v otázkách.

 

Neodpovídá. Kleknu si a chytím jeho kalhoty.

 

,,Neubližuj mi, prosím! Pro všechno co je ti svaté, tě prosím, neber mi můj život! Prosím! Prosím, ušetři mě!'' žadoním a teď už mi zcela nepokrytě tečou slzy. Celý se třesu.

 

Takuli

 

Nevím co mám dělat. V podstatě je to ještě dítě. Navíc on nezabíjel. Je nevinný. Sleduji ho, jak se strachy třese u mých nohou a pláče. Sehnu se a jemně ho chytím pod bradou. Donutím ho, podívat se na mě. Tolik se bojí. Takový strach jsem ještě neviděl ani u lidí ani u zvířat. Zapískám na koně a chlapce na něj vysadím. Okamžitě nasednu za něj a rozjedu se za svými druhy.

 

,,Je čas vrátit se do vesnice.'' řeknu.

 

,,A on? Proč jsi ho nezabil?'' zeptá se mě Maku.

 

,,Pojede s námi. Je mladý a velice pochybuji, že by útočil nebo zabíjel na naše bratry. Vždyť místo boje s námi se snažil utéct. Když jsem ho chytil, nesnažil se zaútočit, místo toho klečel u mých nohou, plakal a podle všeho, mě prosil o zachování svého života. Ty bys někomu takovému ublížil?'' řeknu.

 

,,Je to tvoje rozhodnutí, Takuli. Ale náčelník ho jistě nechá skalpovat. Kdybys ho zabil ty, bylo by to pro něj jistě milosrdnější.'' řekne Maku.

 

Ostatní přikyvují.

 

Jimmy

 

Roztřesu se ještě víc, když mě chytí za bradu a donutí mě se na něj podívat. Chvilku si mě prohlíží a poté zapíská. Proč? Aby svolal své druhy? Ne, aby přivolal svého koně, uvědomím si, když k nám jeho kůň přijde. Následně mě na něj vysadí a vyhoupne se za mě. Co to dělá? Rozjedeme se k jeho druhům. S jedním z nich si něco povídají. Nerozumím jim. Co si povídají? Plánují snad moji smrt? Po chvíli se někam rozjedeme. Kam to jedeme? Co se mnou udělají?

 

Když se začne stmívat, dorazíme do indiánské vesnice. Indiáni sesednou z koní. Následuju jejich příkladu a také sesednu. Dva indiáni mě okamžitě popadnou za ruce a někam mě vedou. Před námi jde indián, který mě chytil.

 

,,Kam mě vedete? Co se mnou chcete dělat?'' zeptám se. Nikdo mi neodpoví.

 

Náhle přijdeme k velkému ohništi, kolem kterého sedí snad všichni indiáni z této vesnice. Uprostřed stojí dva muži. Podle toho co mi o indiánech vyprávěl otec, usoudím, že je to náčelník a šaman. Indián, který mě chytil se o něčem dohaduje s náčelníkem. Oba se otočí na šamana, který začne poskakovat kolem ohně, něco do něj hodí a něco řekne. Poté opět promluví náčelník. Indián přikývne, ti dva co mě drží mě pustí. Indián mi položí ruku na rameno a někam mě vede.

 

Takuli

 

Dorazíme do vesnice ve chvíli, kdy obloha začne tmavnout. Všichni, včetně chlapce, sesedneme z koní. Kumu a Ono chytí chlapce a všichni se vydáme k Velkému ohni. Chlapec něco řekne, ale nevím co a nikdo z nás si ho nevšímá. Uprostřed Velkého ohně stojí náčelník a šaman.

 

,,Jsem rád, že jste zpátky.'' řekne náčelník.

 

,,I my jsme rádi, že jsme zpátky. Rád bych tě o něco požádal, náčelníku.'' řeknu.

 

,,Mluv. Jaká je tvá žádost?'' zeptá se náčelník.

 

,,Když jsme napadli a zabili ty bělochy, tak jsem chytil támhle toho chlapce. Nejdříve jsem ho chtěl zabít, ale on klekl k mým nohám, plakal a prosil mě o zachování svého života. Navíc je mladý, skoro ještě dítě. Jsem si jistý, že nikdy nebojoval ani nezabíjel, že jeho duše je čistá. Nemohl jsem ho proto zabít. Rád bych, aby tu zůstal se mnou. Je-li ovšem jeho osudem zemřít, pak ho zabiju.'' vysvětlím.

 

,,Máš pravdu. Opravdu je příliš mladý. Ať o jeho osudu rozhodou duchové.'' řekne náčelník a oba pohlédneme na šamana.

 

Šaman začne vykonávat rituál, aby k němu promluvili duchové.

 

,,Duše toho chlapce je skutečně nevinná. Duchové si nepřejí, aby zemřel. Jeho osudem je zůstat s Takulim. Jejich duše jsou propojeny.'' řekne šaman.

 

,,Postarej se o toho chlapce, Takuli. On je teď tvůj osud.'' řekne náčelník.

 

Přikývnu a poté co je propuštěn, mu položím ruku na rameno a odvádím do svého týpí.

 

Jimmy

 

Indián mě dovede do nějakého stanu. Je snad tohle moje popraviště? Vejdeme dovnitř. Rozhlédnu se. Uprostřed stanu je malé ohniště, dále pár kožešin, ať už na zemi nebo pověšeny, nějaké nádoby a dokonce i něco jako truhla. Indián se posadí k ohništi a pomocí dvou klacíků zapálí oheň. Podívá se na mě a pokyne mi rukou na druhou stranu ohniště. Posadím se.

 

,,Takuli.'' řekne.

 

Nechápavě se na něj podívám. Indián si povzdechne.

 

,,Takuli.'' zopakuje a ukáže na sebe. Pochopím. Je to jeho jméno.

 

,,Jimmy.'' řeknu. Teď nechápavě kouká on.

 

,,Takuli.'' řeknu a ukážu na něj. ,,Jimmy.'' řeknu a ukážu na sebe.

 

Takuli se usměje. ,,Jimmy.'' zopakuje.

 

Podá mi nádobu. Vypadá to jako džbán. Podívám se do ní. Uvnitř je voda. Až teď si uvědomím, jakou mám žízeň. Zhluboka se napiju. Poté mu džbán vrátím. Takuli si ho převezme a také se napije. Natáhne se pro jiné nádoby. Když je odkryje, nemohu věřit vlastním očím. Maso, brambory, kukuřice a další zelenina. Napíchne maso a také zeleninu na klacek a zavěsí nad oheň. Maso ochutí  sušenými bylinkami. Do horkého popela na okraji ohniště dá pár brambor.

 

Je to výborné. Vložím si do úst poslední kousek masa a polknu. Jsem najedený ale mám znovu žízeň.

 

,,Takuli.'' oslovím ho. Vzhlédne ke mně.

 

,,Vodu, prosím.'' řeknu a gesty mu naznačím co chci.

 

Podá mi džbán. Napiju se. Jenže teď mám problém. Musím na záchod, ale nevím kam. Jenže jak mu to říct?

 

,,Ehm...'' vyleze ze mě. Takuli mi pokyne hlavou, ať pokračuju. Zrudnu, přesto si ukážu na rozkrok a rukou naznačím vlnky. Takuli se chvíli mračí, ale pak zřejmě pochopí, protože vstane a ukáže mi ať jdu za ním. Dojdeme na kraj lesa za vesnicí. Takuli ode mě trochu poodstoupí a zadívá se jinam. Rozvážu si kalhoty a vykonám potřebu. Poté se vrátíme zpět do stanu. Už po cestě začnu zívat. Takuli uhasí oheň a ukáže na kožešiny, na které si lehneme. Další kožešinou nás přikryje. Pokusím se usnout, ale po chvilce se do mě dá zima.

 

Takuli

 

Tak Jimmy. To je zajímavé jméno. Takové jsem ještě nikdy neslyšel. Nabídnu mu vodu, určitě musí mít žízeň. Chvilku sice váhá, ale nakonec se napije. Převezmu si nádobu s vodou zpět a také se napiju. Poté začnu připravovat jídlo. Nevím, co mu chutná, tak udělám to co chutná mně. Po jídle mě požádá o vodu. Když se napije, začne být poněkud nervózní. Co se stalo? Udělal jsem snad něco špatně? Ukáže si na rozkrok a rukou naznačí vlnívý pohyb. Co? Nechápu. Pochopím, až když začne nevědomky poposedat. Vstavu a ukážu mu ať jde za mnou. Dovedu ho k lesu za vesnicí. Počkám až vykoná potřebu a vrátíme se zpátky. Všimnu si, že začíná zívat. Nedivím se, sám jsem poněkud unavený. Uhasím oheň a ukážu na kožešiny. Naštěstí pochopí rychle a lehne si. Lehnu si vedle něj a přehodím přes nás kožešinu, aby nám nebyla zima.

 

Po chvíli vycítím, že se Jimmy chvěje a podle pohybů se choulí do sebe. Nejspíš je mu zima. Přetočím se na bok a přitisknu se k jeho zádům. Svoji ruku přehodím přes jeho trup, tak, že moje dlaň spočívá na jeho hrudi. Postupně se přestává chvět. Zahřívá se, to je dobře. Po dlouhé době se zklidňuje i jeho dech. Usnul.

 

Ráno se probudím natisklý na Jimmyho. Opatrně, abych ho nevzbudil, se od něj odsunu a vstanu. Protáhnu se a vyjdu ven.

 

,,Tak co, Takuli? Nedělá ten běloch problémy?'' ozve se vedle mě.

 

Trhnu sebou a pohlédnu tím směrem. Maku.

 

,,Ne, nedělá.'' odpovím a zamířím k Velkému ohni. Zde si s Mekuem sedneme, abychom si mohli popovídat.

 

,,Skutečně nedělá žádné problémy? Nepokusil se tě napadnout nebo tě zabít? Nepokusil se utéct?'' začne se vyptávat Maku.

 

,,Ne, nic takového. Vlastně byl docela klidný i když trošku vyplašený.'' řeknu.

 

,,Vážně? To je zajímavé. Jak jste se vlastně domlouvali? On naši řeč přeci neumí.'' řekne Maku.

 

,,No většinou jsme používali ruce, abychom tomu druhému naznačili co chceme nebo co potřebujeme. A také jsem zjistil jak se jmenuje. Jimmy.'' řeknu a usměju se.

 

,,Jimmy? To je zvláštní jméno. Takové jsem ještě neslyšel.'' řekne Maku zamyšleně.

 

,,Já také ne. Ale k němu se tak nějak hodí.'' řeknu. Maku jen přikývne.

 

,,Takuli?'' ozve se najednou nad námi.

 

Otočím se. Jimmy.

 

Jimmy

 

Když se ráno probudím, jsem sám. Nevadí. Vstanu a vyjdu ze stanu. Měl bych si to tu projít a porozhlédnout se tady. Procházím celou vesnicí a snažím se nevnímat ty podezřívavé a nedůvěřivé pohledy indiánů. Nakonec dojdu k tomu velkému ohništi, uprostřed vesnice. U něj sedí dva indiáni. Oba je poznám. Ten jeden je Takuli a ten druhý je jeho kamarád, se kterým se včera bavil, než jsme jeli sem.

 

,,Takuli?'' řeknu.

 

Oba se na mě otočí. Takuli se na mě usměje, zatímco ten druhý se na mě spíše mračí.

 

,,Maku.'' řekne Takuli a ukáže na toho druhého.

 

Přikývnu a usměju se na Makua. Chvilku váhá ale nakonec se na mě taky usměje. Takuli mi naznačí ať se k nim posadím a já tak učiním. Chvíli na sebe jen zíráme a já se začínám cítit trochu trapně. Naštěstí k nám přiběhnou nějaké děti. Sednou si k nám. Vypadají pěkně znuděně. Možná bych je mohl zabavit. Všimnu si, že jedno z dětí má kolem krku jakýsi šátek. Možná bych je mohl naučit hru na slepou bábu, tu prý indiáni neznají. Poklepu tomu dítěti na rameno a ukážu na šátek. Nechápavě se na mě zamračí, ale šátek mi podá. Pohlédnu na Takuliho a naznačím mu ať se postaví. Stoupnu si za něj a pokusím se mu zavázat oči. Bohužel ucukne a zamračí se na mě.

 

,,Ššššš, klid.'' brouknu a usměju se na něj, abych mu ukázal, že mu nechci ublížit.

 

Postaví se zpátky, ale pořád se mračí. Znovu se mu pokusím zavázat oči, tentokrát úspěšně. Poté ho několikrát zatočím dokolečka a poodstoupím. Děti i Maku nás nechápavě sledují.

 

,,Hej, Takuli.'' zavolám na něj a zatleskám.

 

Takuli se otočí mým směrem. Natáhne ruce a rozejde se mým směrem. Když je téměř u mě, tak kousek poodběhnu.

 

,,Hej, Takuli.'' zavolám znovu.

 

Takuli se zmateně otočí a znovu se s nataženýma rukama rozejde ke mně. Pohlédnu na děti, které nás sledují s narůstajícím zájmem. Zamávám na ně, ať se k nám přidají. Nadšeně se k nám rozběhnou a Takuli je vzápětí obklopen dětmi, které na něj volají a tleskají rukama. Zaslechnu smích. Otočím se. Maku se směje. Zdá se, že on už princip téhle hry pochopil. I Takuli se začíná usmívat. Rozhlédnu se, sešla se tu celá vesnice a všichni se zájmem a trochou pobavení sledují co se tu děje. Kvůli chvilkové nepozornosti si ale nevšimnu blížícího se Takuliho, který mě chytí za rameno. Jen si s úsměvem povzdechnu a rozvážu šátek kolem Takulio hlavy. Pak mu ho podám a postavím se k němu zády. Takuli mi zaváže oči a hned na to na sobě ucítím několik dětstkých ručiček, jak mě roztáčejí.

 

,,Hej, Jimmy.'' zavolá na mě Takuli.

 

Usměju se. Natáhnu ruce a rozejdu se jeho směrem. Vzápětí na mě začnou volat i děti. Trvá to docela dlouho ale nakonec se mi podaří chytit jedno z dětí. Sundám si šátek a na chycené dítě se usměju. Úsměv mi oplatí a otočí se ke mně zády. Zavážu mu oči a opatrně ho roztočím. Potom si Takulim jdeme sednout zpátky k Makuovi. Vlastně zde už sedí všichni zdejší vesničané a všichni sledují hrající si děti. Přistoupí ke mně náčelník se šamanem. Šaman se na mě usměje a pokývá spokojeně hlavou. Náčelník mě s úsměvem poplácá po rameni.

 

Po nějaké době chtějí děti ukázat další hry. Ukážu jim panáka, štronzo, taky najdu kus provazu, které použiju jako švihadlo, se kterým jim ukážu pár triků. Nakonec se rozhodnu naučit je klasickou honičku. Opět k nám vtáhnu Takuliho. Ten se na mě dívá, co přijde. Slabě ho plácnu po rameni a se smíchem se rozeběhnu pryč. Takuli se rozesměje a rozeběhne se za mnou. S Takulim tady lítám jak blázen a všichni se u toho smějí. Nakonec po mě Takuli skočí a oba skončíme na zemi. Znovu se rozesmějeme. Se smíchem se na sebe s Takulim podíváme a smát se přestaneme. Zíráme na sebe z opravdu malé vzdálenosti. Zmocňuje se mě zvláštní pocit. Vzájemně se začneme přibližovat a když jsou naše ústa téměř u sebe, vyruší nás dětstký hlas, který něco zakřičí. Okamžitě se vzpamatuju a Takuliho odstrčím. Vyskočím na nohy a nasadím úsměv. Tentokrát ale nucený. Rozeběhnu se do hloučku dětí a hned jedno slabě plácnu. Ty se začnou se smíchen honit navzájem.

 

Takuli

 

,,Maku.'' řeknu a ukážu na Maku.

 

Jimmy se na něj usměje a Maku mu po chvilce úsměv opětuje. Naznačím Jimmymu ať se k nám posadí, což udělá. Rozhostí se mezi námi ticho a všichni tři se navzájem pozorujeme. Po chvilce se začnu cítit nepříjemně a všimnu si, že Jimmy a Maku taky. Naštěstí k nám přijdou děti, které se nudí a Jimmy jim začne ukazovat nějaké hry. Je to zábava. Nikdy jsem takové hry neviděl, ale zdá se, že jsou bezpečné a děti se baví. Po poslední hře sedím vedle šamana a zamyšleně zírám do země. Co to bylo za zvláštní pocit, když jsme leželi na zemi? Proč jsem chtěl ochutnat jeho rty? Je...je to podivné.

 

,,Co je to s tebou, Takuli?'' zeptá se mě Maku.

 

,,Nic.'' odpovím.

 

,,Nic. Opravdu.'' odfrkne si Maku a raději si začne povídat s Onoem.

 

Vzhlédnu a podívám se na Jimmyho, který sedí naproti mně. Stejně jako já zamyšleně zírá do země. Co se to děje?

 

Šaman

 

S úsměvem sleduji, jak si ten bílý chlapec hraje s dětmi. Když on a Takuli spadnou na zem, ucítím kolem nich něco zvláštního. Jejich pouto. Pro sebe se usměju ještě víc. Ti dva patří k sobě. Jejich duše jsou propojené opravdu silně. Jen je zvláštní, že se to stalo dvěma mužům, ale kdo jsme my, abychom zpochybňovali vůli duchů. Otočím se k náčelníkovi a začnu si s ním povídat.

 

Po chvíli zaslechnu rozhovor Takuliho s Makuem. Jestli se tomu dá říkat rozhovor. Pozorně si prohlédnu Takuliho i toho bílého chlapce. Oba zamyšleně zírají do země. Takuli sice na chlapce krátce pohlédne, ale poté vrátí svůj zrak k zemi. To ne. Musím zasáhnout, jinak se začnou jeden druhému vyhýbat a to by jim jedině uškodilo.

 

,,Co ti dělá starosti, Takuli?'' zeptám se ho jemně.

 

,,Chtěl jsem ho políbit.'' řekne Takuli a podívá se na mě.

 

,,A to ti dělá starosti? Už když jsi toho chlapce přivedl, tak jsem řekl, že vaše duše jsou spojené, pamatuješ?'' Takuli přikývne. ,,Proto je jen přirozené, že se chtějí spojit i vaše těla. Nebraňte se tomu, dejte průchod svým pocitům. Vy patříte k sobě.'' řeknu.

 

Takuli

 

Patříme k sobě? To je sice hezké, ale Jimmy je muž. Nevím jak spojit své tělo s tělem jiného muže. U ženy je to jiné. Povzdechnu si a raději odejdu do svého týpí, abych mohl v klidu a o samotě přemýšlet.

 

Ponořím se do přemýšlení tak, že ani nepostřehnu, že obloha potemněla. Procitnu teprve tehdy, až když mnou Jimmy zatřese a podá mi misku s kaší. Vezmu si ji a začnu bezmyšlenkovitě jíst. Jimmy se posadí naproti mně a také začne jíst.

 

Zírám do ohně. Jimmy sedí naproti mně a šťouchá klacíkem do ohniště. Vypadá zamyšleně. Vzpomenu si na šamanova slova. Dobrá, zkusím to. Zhluboka se nadechnu a po kolenou se přemístím k Jimmymu. Ten mě upřeně pozoruje. Natáhnu ruku a pohladím ho po tváři. Pak se k němu nakloním a přitisknu své rty na jeho. Překvapeně vydechne ale nebrání se. Odtáhnu se od něj a pohlédnu na něj. Znovu ho políbím. Začne mi polibky opětovat a chytí mě kolem krku. Začnu ho tlačit do lehu a nepřestávám ho líbat. Když už leží, natáhnu se po jeho kalhotách a chci mu je stáhnout. Zarazí mě. Zmateně se na něj podívám. Myslel jsem, že chce taky. Mýlil jsem se snad?

 

Jimmy

 

Večeře proběhne v poněku rozpačité atmosféře. Po večeři šťouchám klacíkem do ohniště a jsem ztracený ve svých myšlenkách. Přesto zaznamenám pohyb. Vzhlédnu a upřeně pozoruju přibližujícího Takuliho. Když je u mě, natáhne ruku a pohladí mě po tváři. Krátce na to mě políbí. Překvapí mě to. Když mě políbí podruhé, začnu jeho polibky opětovat. Je to příjemné. Obejmu ho kolem krku. Takuli mě začíná tlačit do lehu. Nebráním se. Poslušně si lehám a Takuli mě nepřestává líbat. Najednou se ode mě odtrhne a natáhne se po mých kalhotách. Ne takhle ne. To by bylo příliš rychlé. Zarazím ho, což ho zmate. Přetočím ho na záda a usadím se na jeho klíně. Teď mě sleduje zvědavě.

 

Polknu a snažím se vybavit si, co vím o milování mezi muži. Když jsme totiž s naší skupinou někam jeli na delší dobu a bez žen, tak chlapi souložili mezi sebou. Párkrát jsem je viděl a ještě častěji slyšel. Taky jsem měl kamaráda, který mi řekl, že raději spí s muži než se ženami. Tentkrát mi také řekl, co všechno se musí udělat, aby to proběhlo hladce a bez bolesti. Já ovšem nikdy nespal ani se ženou natož s mužem, takže znám jenom teorii. No, doufám, že to bude stačit.

 

Znovu polknu a skloním se k Takulimu a políbím ho. Po chvilce se přesunu na jeho krk, kde ho začnu líbat a lízat. Sem tam ho také jemně kousnu. Z krku se pomalu přesunuju na hrudník. Políbím ho doprostřed hrudi a přesunu se k levé bradavce, kterou začnu jemně sát a okusovat, dokud neztvrde. Takuliho dech se začíná prohlubovat. Přesunu se k pravé bradavce, se kterou dělám to samé a zároveň rukou dráždím levou bradavku. Postupně se polibky přesunu na břicho a podbřišek. Na chvilku se oddálím, abych mohl Takulimu stáhnout kalhoty.

 

Nevěřícně se dívám na jeho vzrušený penis. Bože, to je ale kláda! To se do mě přece nemůže vejít.

 

,,Jimmy.'' osloví mě Takuli. Vzhlédnu a setkám se s jeho chtivým pohledem.

 

Dodám si odvahy, sehnu se a vezmu jeho penis do úst. Vejde se mi tam ani ne polovina. Začnu hýbat hlavou a sát. Kam nedosáhnu ústy, tam si pomáhám rukou. Takuli začne vzdychat a sténat. Po chvilce mě ale odtáhne a položí na záda. Začne dělat to co já. Cítím jeho rty, jazyk i zuby na mém krku. Tlumeně vzdychnu. Je to tak příjemné. Takuli se po chvilce přesune na mou hruď a začne mi dráždit bradavky. Nikdy jsem si nemyslel, že dráždění bradavek může být tak skvělé. Začínám být čím dál tím vzrušenější. Jen okrajově vnímám, že mi Takuli stáhne kalhoty a snaží se do mě vniknout. Trošku se odtáhnu. Podrážděně na mě pohlédne.

 

Takuli

 

Jsem tak vzrušený. To co dělal s mým krkem a bradavkama, mě hodně překvapilo. Bylo to úžasné. Ještě víc mě překvapilo, když vzal můj tvrdý penis do úst. Myslel jsem že shořím. Raději jsem ho odtáhl, protože jinak by to skončilo moc brzy. Položím ho na záda a začnu se mu věnovat se stejnou péčí, s jakou se věnoval on mě. Vzdychá a sténá a jeho penis je stejně tvrdý jako můj.

 

Stáhnu mu kalhoty a vtěsnám se mezi jeho hubená stehna. Tak moc chci být v něm. Nastavím se proti němu a snažím se do něj vniknout. Jimmy se ale odtáhne. Podrážděně se na něj podívám. Chci být v něm. Potřebuju být v něm! Jimmy mě ale odstrčí a vstane. Dojde k nádobám s jídlem a vodou a vezme do ruky malou nádobku s rybím tukem. Poté se ke mně vrátí a posadí se vedle mě. Nádobku otevře a pomaže si prsty jejím obsahem. Lehne si a roztáhne do široka nohy. Pomazanými prsty si zamíří mezi nohy až ke svému zadečku.

 

Fascinovaně sleduji, jak do sebe zasouvá prostředníček. Pomalu ho vysouvá a zase zasouvá. Tento pohyb několikrát zopakuje a slastně u toho vzdychá. Po chvilce přidá ukazováček. Oba prsty vysouvá a zasouvá a také roztahuje od sebe. Nakonec přidá i prsteníček. Nemohu od toho výjevu odtrhout oči, vzrušuje mě snad ještě víc. Po chvíli prsty vytáhne a posadí se. Vezme do ruky nádobku s rybím tukem a nalije si trošku do dlaně. Následně mi tím pomaže penis.

 

Lehne si a do široka roztáhne nohy. Natáhne ke mně ruku. Pochopím a přesunu se mezi jeho stehna. Políbím ho a začnu do něj pronikat. Musím pomalu a opatrně, protože já jsem velký a on tak úzký. Jakmile jsem uvnitř celý, zastavím se a nechávám ho zvyknout si na můj penis uvnitř jeho těla.

 

Jimmy

 

Mít uvnitř prsty a připravovat se jimi, bylo zvláštní. Zvláštní ale přesto příjemné. Jakmile mám pocit, že jsem dostatečně připravený, tak si naleju trošku rybího tuku do dlaně a potřu jím Takuliho penis. Tento postup musím několikrát zopakovat, protože Takuli je opravdu velký.

 

Lehnu si zpět na záda a roztáhnu nohy. Natáhnu k Takulimu ruku a zvu ho k sobě. Chci ho konečně cítit v sobě. Chci cítit jak mě svým penisem roztahuje a plní. Takuli se přesune mezi má stehna, políbí mě a vnikne do mě. Vniká do mě pomalu a opatrně, za což jsem rád. Když je uvnitř celý, tak se zastaví a nechá mi chvilku na zvyknutí.

 

Po chvíli začne pomalu přirážet. Sakra, to je skvělý!

 

,,Víc! Rychleji!'' zasténám.

 

Takuli jakoby mi rozuměl, přidá na rychlosti a razantnosti přírazů. Teď už zcela nepokrytě vzdycháme a sténáme.

 

 Po chvíli Takuliho odstrčím a přetočím se na všechny čtyři. Vzápětí do mě Takuli znovu pronikne. Nyní jsou jeho přírazy rychlé a prudké. Doslova mě šuká jako zvíře. Vydržím jen chvíli než slastně vykřiknu a vyvrcholím. Podlomí se mi ruce a horní polovinou těla dopadnu na kožešinu pode mnou. Takuli ještě párkrát prudce přirazí, slastně vykřikne a já v sobě ucítím jeho semeno.

 

Takuli se na mě zhroutí a oba se vydýcháváme. Když se uklidní, vysune se ze mě. Okamžitě se přetočím na záda a přitáhnu si ho k polibku. Nějakou dobu se ještě jemně líbáme a mazlíme, než se ve vzájemném objetí uložíme ke spánku. To poslední co zaznamenám je, jak přes nás Takuli přehodil kožešinu a pak už oba spokojeně usneme.


Průměrné hodnocení: 4,74
Počet hodnocení: 53
Vaše hodnocení: Zatím žádné :)

Pro hodnocení se přihlašte.

Blackangel
Blackangel

Uživatel o sobě nezveřejnil žádné informace.

Pro přidávání a čtení komentářů se přihlašte. Děkujeme.